NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Format: show pnrpmode [[cloud=]] Parametre: cloud - Den sky, hvis tilstand skal vises. . Kommentarer: Viser konfigurationsparameter for PNRP-tilstand. Tilstanden kan være en af følgende: RO (Resolve-only), Auto. Eksempler: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurationsparameteren PNRP-tilstand. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete policy
Sletter en politik og de tilknyttede regler.
netsh wlan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ipsec dynamic delete rule
Sletter en regel og tilknyttede filtre fra SPD.
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm

0.078

How to find your IP Address quickly?

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

How to change administrator in windows 10?

 /

Was bitteschön ist das XPS von Windows-7?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /