NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Format: enumerate [peername =] [cloud=] [[maxresults=]] Parametre: peername - | maxresults - Skal være et tal mellem 1 og 500. Standard er 50. cloud - Den sky, hvor optællingen skal ske. Kommentarer: Optæller et peer-navn i den angivne sky. Kommandoen finder så mange poster som angivet af maxresults (eller kunne fuldføre dette, når fortolkningerne er fuldført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows Seven - Kommandoer Opt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip delete range
Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 uninstall
Fjern IP-protokollen.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh interface httpstunnel add interface
Opretter en gr?nseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberne
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.203
16760

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Hinzufügen von Windows-7 Desktop Gadgets (Minianwendungen) zu Windows 8.1 / 10!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (enable, disable)?

 /

Was ist / sind Druckerschnittstellen?

 /

The Admin in Windows 10, and customize Admin!

 /

Total duration of a bunch of tiny video files in a directory!

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Der Unterschied zwischen kostenloser Software und Freeware?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1 or 10?

 /