NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall add rule ? Szintaxis: add rule name= dir=in|out action=allow|block|bypass [program=] [service=|any] [description=] [enable=yes|no (alapértelmezés=yes)] [profile=public|private|domain|any[,...]] [localip=any|||||] [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [localport=0-65535|[,...]RPC|RPC-EPMap|IPHTTPS| any (alapértelmezés=any)] [remoteport=0-65535|[,...]|any (alapértelmezés=any)] [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code| tcp|udp|any (alapértelmezés=any)] [interfacetype=wireless|lan|ras|any] [rmtcomputergrp=] [rmtusrgrp=] [edge=yes|deferapp|deferuser|no (alapértelmezés=no)] [security=authenticate|authenc|authdynenc|authnoencap|notrequired (alapértelmezés=notrequired)] Megjegyzések: - Új bejövo szabály felvétele a tuzfalházirendbe. - A szabálynévnek egyedinek kell lennie, és nem lehet "all". - Távoli számítógép vagy felhasználócsoport megadása esetén a security paraméternek az authenticate, authenc, authdynenc vagy authnoencap értéket kell adni. - A security paraméter authdynenc értékre való állításával lehetové teheti, hogy a rendszerek dinamikusan egyeztethessék a titkosítás használatát az adott Windows tuzfal-szabálynak eleget tevo adatforgalmakra nézve. A titkosítás egyeztetése a kapcsolatbiztonsági szabályok meglévo tulajdonságai alapján történik. Ez a paraméterérték megadja a lehetoséget a számítógépeknek arra, hogy elfogadják a bejövo IPSec-kapcsolatokon elsoként érkezo TCP- vagy UDP-adatcsomagokat, amennyiben azok IPSec-védelemmel vannak ellátva, de nincsenek titkosítva. Miután az elso adatcsomag feldolgozása megtörtént, a kiszolgáló újraegyezteti a kapcsolatot és frissíti úgy, hogy minden további adatcsere teljes köru titkosítás alá kerüljön. - Az action=bypass érték esetén meg kell adni a távoli számítógépcsoportot, ha a dir=in érték van megadva. - Ha service=any, csak szolgáltatásokra vonatkozik a szabály. - Az ICMP típus vagy kód lehet "any". - Az edge paraméter csak bejövo szabályok esetében adható meg. - Az authEnc és az authnoencap érték nem használható együtt. - Az authdynenc érték csak a dir=in érték esetén érvényes. - Ha az authnoencap érték van beállítva, a security=authenticate paramétert nem kötelezo megadni. Példák: Beágyazásos védelem nélküli bejövo szabály felvétele a messenger.exe számára: netsh advfirewall firewall add rule name="Messenger engedélyezése" dir=in program="c:\programfiles\messenger\msmsgs.exe" security=authnoencap action=allow Kimeno szabály felvétele a 80-as port számára: netsh advfirewall firewall add rule name="80-as port engedélyezése" protocol=TCP dir=out localport=80 action=block Biztonságot és titkosítást eloíró bejövo szabály felvétele a 80-as TCP-port forgalmához: netsh advfirewall firewall add rule name="Titkosítás eloírása a 80-as port bejövo TCP-forgalmára" protocol=TCP dir=in localport=80 security=authdynenc action=allow Bejövo szabály felvétele a messenger.exe számára, biztonság megkövetelésével netsh advfirewall firewall add rule name="Messenger engedélyezése" dir=in program="c:\program files\messenger\msmsgs.exe" security=authenticate action=allow Hitelesített tuzfal-megkerülési szabály felvétele az acmedomain\scanners csoport számára, SDDL-karakterlánccal azonosítva: netsh advfirewall firewall add rule name="Lapolvasók engedélyezése" dir=in rmtcomputergrp= action=bypass security=authenticate Kimeno engedélyezo szabály felvétele az 5000-5010-es helyi UDP-porthoz Add rule name="Porttartomány engedélyezése" dir=out protocol=udp localport=5000-5010 action=allow

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL / ADD / RULE

netsh advfirewall firewall add rule - Windows Seven - irányító Új bejövo vagy kimeno tuzfalszabály felvétele. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh interface ipv6 show neighbors
A szomszéd-gyorsítótár bejegyzéseinek megjelenítése.
netsh ras show activeservers
A távelérési kiszolgálók hirdetményeinek figyelése.
netsh interface ipv6 isatap dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh ras ip set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Új bejövo vagy kimeno tuzfalszabály felvétele. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall/add/rule.htm
0.125
19593

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Snipping Tool unter Windows 10 finden!

 /

Find the Task Scheduler in Windows 10/11!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Folder everybody permissions on Windows 10 (free for everyone)?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

Get a computer's MAC address, command line?

 /

Windows system file recovery program (example)!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Start the old date-time dialog under Windows 11!

 /

I have clogged up Windows 10, troubleshooting, repair?

 /