NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall add rule ? Kullanim: add rule name= dir=in|out action=allow|block|bypass [program=] [service=|any] [description=] [enable=yes|no (default=yes)] [profile=public|private|domain|any[,...]] [localip=any|||||] [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [localport=0-65535|[,...]|RPC|RPC-EPMap|IPHTTPS|any (default=any)] [remoteport=0-65535|[,...]|any (default=any)] [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code| tcp|udp|any (default=any)] [interfacetype=wireless|lan|ras|any] [rmtcomputergrp=] [rmtusrgrp=] [edge=yes|deferapp|deferuser|no (default=no)] [security=authenticate|authenc|authdynenc|authnoencap|notrequired (default=notrequired)] Açiklamalar: - Güvenlik duvari ilkesine yeni bir gelen veya giden kurali ekle. - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz. - Bir uzak bilgisayar veya kullanici grubu belirtilirse, güvenlik degeri authenticate, authenc, authdynenc veya authnoencap olmalidir. - Güvenlik degerinin authdynenc olarak ayarlanmasi, sistemlerin belirli bir Windows Güvenlik Duvari kurali ile eslesen trafik için sifreleme kullanimini dinamik olarak anlasmasini saglar. Sifreleme üzerinde, varolan baglanti güvenligi kurali özellikleri temel alinarak anlasilir. Bu seçenek, makinenin IPSec kullanilarak sifrelenmemis ancak güvenligi saglanmis gelen IPSec baglantisinin ilk TCP veya UDP paketini kabul etmesini saglar. Ilk paket islendikten sonra sunucu, yeniden baglanti anlasmasi yapar ve tüm sonraki iletisimler tamamen sifrelenene dek onu yükseltir. - Action=bypass ise, uzak bilgisayar grubunun dir=in oldugunda belirtilmesi gerekir. - Service=any ise, kural yalnizca hizmetler için geçerlidir. - ICMP türü veya kod "any" olabilir. - Edge yalnizca gelen kurallari için belirtilebilir. - AuthEnc ve authnoencap birlikte kullanilamaz. - Authdynenc yalnizca dir=in oldugunda geçerlidir. - authnoencap ayarlandiginda security=authenticate seçenegi istege bagli bir parametre halini alir. Örnekler: Messenger.exe için kapsülleme güvenligi olmadan bir gelen kurali ekler: netsh advfirewall firewall add rule name="messenger'a izin ver" dir=in program="c:\programfiles\messenger\msmsgs.exe" security=authnoencap action=allow Baglanti noktasi 80 için bir giden kurali ekler: netsh advfirewall firewall add rule name="80'e izin ver0" protocol=TCP dir=out localport=80 action=block TCP baglanti noktasi 80 trafigi için güvenlik ve sifreleme gerektiren bir gelen kurali ekler: netsh advfirewall firewall add rule name="Gelen TCP/80 için Sifreleme Gerektir" protocol=TCP dir=in localport=80 security=authdynenc action=allow messenger.exe için bir gelen kurali ekler ve güvenligi gerekli kilar netsh advfirewall firewall add rule name="messenger'a izin ver" dir=in program="c:\program files\messenger\msmsgs.exe" security=authenticate action=allow SDDL dizesi ile tanimlanan acmedomain\scanners grubu için kimligi dogrulanan güvenlik duvari geçis kurali ekler: netsh advfirewall firewall add rule name="tarayicilara izin ver" dir=in rmtcomputergrp= action=bypass security=authenticate Udp'ye ait yerel baglanti noktalari 5000-5010 için bir gidene izin verme kurali ekler Add rule name="Baglanti noktasi araligina izin ver" dir=out protocol=udp localport=5000-5010 action=allow

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL / ADD / RULE

netsh advfirewall firewall add rule - Windows Seven - Komutları Yeni bir gelen veya giden güvenlik duvari kurali ekler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh set
Yapilandirma ayarlarini güncellestirir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh ras show client
Bu makineye bagli Uzaktan Erisim istemcilerini ve bunlarin
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh ras ip set preferredadapter
Yönlendirme ve Uzaktan Erisim hizmeti için tercih edilen
netsh interface ipv6 6to4 show relay
6'dan 4'e aktarma bilgilerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yeni bir gelen veya giden güvenlik duvari kurali ekler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall/add/rule.htm
0.156
19835

Watermark?

 /

Can I customize the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Trim string in cpp?

 /

Über Eingabeaufforderung Hard-Links und Soft-Links unter Windows erstellen!

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

New work area as a new tab window!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Bug fix in the 4 Explorer list view under Windows 11, 10, 8.1!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

Windows 11's taskbar is worse than that of Windows 10!

 /

How much memory does windows 10 / 11!

 /

Computer aus dem Ruhemodus ohne Anmeldung starten!

 /