netsh » advfirewall » mainmode » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set rule ? Szintaxis: set rule name= [profile=public|private|domain|any[,...]] [type=dynamic|static (alapértelmezés: static)] new [name=] [mmsecmethods= dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256| ecdhp384:3des|des|aes128|aes192|aes256-md5|sha1|sha256| sha384[,...]|default] [mmforcedh=yes|no (alapértelmezés: no)] [mmkeylifetime=min,sess] [description=] [enable=yes|no] [profile=public|private|domain|any[,...]] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezett érték: root)] | ..."] [auth1healthcert=yes|no (alapértelmezett érték: no)] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezett érték: root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (alapértelmezett érték: no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezett érték: root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (alapértelmezett érték: no)] [profile= any|current|domain|private|public[,...]] Megjegyzések: - Új paraméterérték beállítása egy megadott szabályra. Ha nem létezik a szabály, a parancs sikertelen. A szabályok létrehozására az add parancs használható. - A new kulcsszó után szereplo értékek frissülnek a szabályban. Ha nincsenek értékek, vagy hiányzik a new kulcsszó, nem történnek változások. - Ha több szabály is megfelel a feltételeknek, minden ilyen szabály frissül. - A szabály nevének egyedinek kell lennie, és nem lehet "all". - Az auth1 elem a lehetoségek vesszovel tagolt listája lehet. A computerpsk és a computerntlm metódus nem adható meg egyszerre az auth1 esetében. - A DES, az MD5 és a DHGroup1 algoritmus használata nem ajánlott. Ezek a kriptográfiai algoritmusok csak a korábbi rendszerekkel való kompatibilitást szolgálják. - A minimális alapmódú kulcsélettartam: mmkeylifetime=1min. A maximális alapmódú kulcsélettartam: mmkeylifetime=2880min. A munkamenetek maximális száma: 0 munkamenet. A maximum: 2 147 483 647 munkamenet. - Az mmsecmethods paraméterben a default kulcsszó a házirend értéket a következore állítja be: dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1 Példák: A teszt nevu szabály mmescmethods, description és keylifetime értékének módosítása Netsh advfirewall mainmode set rule name="teszt" new description="A RATH2 alapmódja" Mmsecmethods=dhgroup2:3des-sha256,ecdhp384:3des-sha384

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SET / RULE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQÚj értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/set/rule.htm
0.093
21431

The performance index of 8.1 / 10 / 11 Windows is back!

A stop watch that looks good even under Windows 10!

Overview of all installed and not installed fonts on Windows 11, 10, ... OS!

3D benchmark on and for all MS Windows OS!

The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup directory!

See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 11/10 Task Manager!(0)