netsh » advfirewall » mainmode » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set rule ? Kullanim: set rule name= [profile=public|private|domain|any[,...]] [type=dynamic|static (varsayilan=static)] new [name=] [mmsecmethods= dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256| ecdhp384:3des|des|aes128|aes192|aes256-md5|sha1|sha256| sha384[,...]|default] [mmforcedh=yes|no (varsayilan=no)] [mmkeylifetime=min,sess] [description=] [enable=yes|no] [profile=public|private|domain|any[,...]] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."] [auth1healthcert=yes|no (varsayilan=no)] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (varsayilan=no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (varsayilan=no)] [profile= any|current|domain|private|public[,...]] Açiklamalar: -Belirtilen kurala göre yeni parametre degerini ayarlar. Kural yoksa komut basarisiz olur. Kural olusturmak için add komutunu kullanin. -Yeni anahtar sözcükten sonra gelen degerler, kuralda güncellestirilir. Deger yoksa veya yeni anahtar sözcük eksikse degisiklik yapilmaz. -Birden çok kural ölçütlerle eslesiyorsa tüm eslesen kurallar güncellestirilecektir. -Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz. -KDog1, virgüllerle ayrilmis seçenekler listesi olabilir. Computerpsk ve computerntlm yöntemleri, KDog1 için birlikte belirtilemez. -DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez. Bu sifreleme algoritmalari yalnizca geriye dönük uyumluluk için saglanir. -En düsük ana mod keylifetime, mmkeylifetime=1min. En büyük ana mod mmkeylifetime= 2880min. En düsük oturum sayisi = 0 oturum. En yüksek oturum sayisi = 2.147.483.647 oturum. -mmsecmethods anahtar sözcügü varsayilan ilkeyi söyle ayarlar: dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1 Örnekler: Test adli bir kuralin mmescmethods, description ve keylifetime degerlerini degistir Netsh advfirewall mainmode set rule name="test" new description="Mainmode for RATH2" Mmsecmethods=dhgroup2:3des-sha256,ecdhp384:3des-sha384 auth1=computerntlm mmkeylifetime=2min profile=domain

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SET / RULE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQVarolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/set/rule.htm
0.061
20515

List all Powershell commands, filter, help?

Setup lock-out user account under Windows!

Deinstallieren, Desktop-3D-Uhr entfernen, aber wie auf MS Windows OS?

Search query customize in Windows 10/11 and MS Server!

No support for Windows 7 and 8.1 with new processors!

Seiten Ränder und Kopfzeile reduzieren vor dem Drucken der Office Dokumente!(0)