NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set rule ? Kullanim: set rule name= [profile=public|private|domain|any[,...]] [type=dynamic|static (varsayilan=static)] new [name=] [mmsecmethods= dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256| ecdhp384:3des|des|aes128|aes192|aes256-md5|sha1|sha256| sha384[,...]|default] [mmforcedh=yes|no (varsayilan=no)] [mmkeylifetime=min,sess] [description=] [enable=yes|no] [profile=public|private|domain|any[,...]] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."] [auth1healthcert=yes|no (varsayilan=no)] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (varsayilan=no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (varsayilan=no)] [profile= any|current|domain|private|public[,...]] Açiklamalar: -Belirtilen kurala göre yeni parametre degerini ayarlar. Kural yoksa komut basarisiz olur. Kural olusturmak için add komutunu kullanin. -Yeni anahtar sözcükten sonra gelen degerler, kuralda güncellestirilir. Deger yoksa veya yeni anahtar sözcük eksikse degisiklik yapilmaz. -Birden çok kural ölçütlerle eslesiyorsa tüm eslesen kurallar güncellestirilecektir. -Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz. -KDog1, virgüllerle ayrilmis seçenekler listesi olabilir. Computerpsk ve computerntlm yöntemleri, KDog1 için birlikte belirtilemez. -DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez. Bu sifreleme algoritmalari yalnizca geriye dönük uyumluluk için saglanir. -En düsük ana mod keylifetime, mmkeylifetime=1min. En büyük ana mod mmkeylifetime= 2880min. En düsük oturum sayisi = 0 oturum. En yüksek oturum sayisi = 2.147.483.647 oturum. -mmsecmethods anahtar sözcügü varsayilan ilkeyi söyle ayarlar: dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1 Örnekler: Test adli bir kuralin mmescmethods, description ve keylifetime degerlerini degistir Netsh advfirewall mainmode set rule name="test" new description="Mainmode for RATH2" Mmsecmethods=dhgroup2:3des-sha256,ecdhp384:3des-sha384 auth1=computerntlm mmkeylifetime=2min profile=domain

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SET / RULE

netsh advfirewall mainmode set rule - Windows Seven - Komutları Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, set, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
netsh netio show bindingfilters
Tüm baglama filtrelerini gösterir.
netsh bridge set
Yapilandirma bilgilerini belirler.
netsh nap client set
Yapilandirmayi ayarlar.
netsh branchcache dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
netsh namespace dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/set/rule.htm
0.28
20515

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

How can I disable the date display on the desktop clock?

 /

How can you clean or shrink the winsxs directory? It takes up too much disk space!

 /

Ändern Sie Ihr Kennwort- deaktivieren unter Windows (alle OS)?

 /

Editor für Gruppenrichtlinie in Windows 10 finden und öffnen, aber wie?

 /

Bei nichts tun am PC baldmöglichst in den Standby-Modus unter Windows 10, 8.1, 7!

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Uninstall WiPing and portable use on Windows Desktops and Server OS!

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

Brauche ein Programm zum sicheren Löschen von Speicherkarten!

 /

What is Micro-Staff?

 /