NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic delete rule ? Szintaxis: rule [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) [ srcport = ] [ dstport = ] [ mirrored = ] (yes | no) [ conntype = ] (lan | dialup | all) [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ tunneldstaddress = ] (ip | dns) ] Szabály törlése a biztonsági házirendek adatbázisából. Paraméterek: Címke Érték srcaddr -A forrás IP-címe (ipv4 vagy ipv6), címtartománya, DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. dstaddr -A cél IP-címe (ipv4 vagy ipv6), címtartománya, DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. protocol -Értéke lehet ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW vagy egy egész szám. srcport -Forrásport. A 0 tetszoleges portot jelent. dstport -Célport. A 0 tetszoleges portot jelent. mirrored -A 'Yes' érték két szurot hoz létre, mindkét irányban egyet. conntype -A kapcsolat típusa lehet lan, dialup vagy 'all'. srcmask -A forráscím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. dstmask -A célcím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. tunneldstaddress -Az alagút céljának IP-címe vagy DNS-neve. Megjegyzések: 1. Az aktuális számítógép címének megadásához állítsa be a következot: set srcaddr/dstaddr=me Az összes számítógép címének megadásához állítsa be a következot: srcaddr/dstaddr=any 2. A kiszolgáló típusa lehet WINS, DNS, DHCP vagy GATEWAY 3. Ha címtartomány van megadva, a végpontoknak meghatározott címeknek (nem listáknak vagy alhálózatoknak) és azonos típusúaknak (mindketto v4 vagy mindketto v6) kell lenniük. Példák: delete rule srca=192.168.145.110 dsta=192.168.145.215 tunneldsta=192.168.145.1 proto=tcp srcport=80 dstport=80 mirror=no conntype=lan

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / DELETE / RULE

netsh ipsec dynamic delete rule - Windows Seven - irányító Egy szabály és a kapcsolódó szurok törlése a biztonsági házirendek / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show teredo
A Teredo állapotát mutatja.
netsh ras show portstatus
A RAS-portok aktuális állapotának megjelenítése.
netsh interface ipv6 set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh ras ip show preferredadapter
Megjeleníti az Útválasztás és távelérés szolgáltatás elsodleges
netsh interface ipv6 6to4 show relay
6to4 továbbítási adatok megjelenítése.
netsh ras diagnostics set securityeventlog
A biztonsági események naplózásának engedélyezése vagy letiltása. A biztonsági eseményeket az Eseménynaplóban tekintheti meg.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Egy szabály és a kapcsolódó szurok törlése a biztonsági házirendek / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/delete/rule.htm
0.187
21219

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

What is Tabbed Browsing?

 /

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

 /

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

Get old printers up and running on Windows 10 (Setup)!

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Can I show last open favorite (the name) in the explorer title bar?

 /

Wie schalte ich den Tabletmodus in Windows 10 ein und aus (Vollbild)?

 /

RUN the Windows Control Panel, can I?

 /

Gibt es Vista Hotkeys für die Schnellstartleiste?

 /

The right font for every note and every door!

 /

What are energy options?

 /