netsh routing ip igmp add interface - Windows 2000/XP - irányító


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp add interface ? Használat: add interface [name=] [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy] [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]egész] [[genqueryinterval=]egész] [[genqueryresptime=]egész] [[startupquerycount=]egész] [[startupqueryinterval=]egész] [[lastmemquerycount=]egész] [[lastmemqueryinterval=]egész] [[accnonrtralertpkts=]yes|no] Paraméterek: Címke Érték name - A kapcsolat neve, ahol az IGMP konfigurálása történik. igmpprototype - A kapcsolaton beállítandó protokoll típusa. Az alaptípus az igmprtrv2. ifenabled - A protokoll engedélyezése vagy letiltása. Az alapérték az engedélyezve. robustvar - Robosztussági változó. Csak nullánál (0) nagyobb érték lehet. Az alapérték 2. Max 7. genqueryinterval - Az az időköz, melyen belül a lekérdezéseket el kell küldeni a kapcsolaton. Az alapérték 125 másodperc. genqueryresptime - A maximális válaszadási idő, melyen belül a a gazdáknak válaszolni kell a lekérdezésre. Az alapérték 10 másodperc. startupquerycount - Az indítás során elküldendő általános lekérdezések száma. Az alapérték 2. startupqueryinterval - Az indítás során elküldött lekérdezések közötti idő. Az alapérték 31 másodperc. lastmemquerycount - Az indításkor elküldött csoportspecifikus lekérdezések száma, ha egy gazdától kilépési értesítés érkezik. Alapérték: 2. lastmemqueryinterval - A csoportspecifikus lekérdezések időköze. Az alapérték 1000 ezredmásodperc. accnonrtralertpkts - IGMP-csomagok elfogadása vagy elutasítása, melyeknél nem aktív az útválasztó-riasztás. Az alapérték yes. Megjegyzés: Az IGMP-t konfigurálja az adott kapcsolaton. IGMP-proxykhoz csak "ifenabled" paraméter használható. IGMP v1 útválasztóknál a "lastmemquerycount" és "lastmemqueryinterval" nem alkalmazható. Példa: add interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" startupqueryinterval=21 A fenti parancs a megadott kapcsolatnál az IGMP-konfigurációban az indítási lekérdezési időköz alapértékét 21 másodpercre módosítja. Ahol nincs megadva egyéb paraméter, a kapcsolódó alapérték érvényes.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip igmp add interface - Windows 2000/XP - irányító Az IGMP konfigurálása a megadott kapcsolat esetén. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall reset
Tűzfalbeállítások visszaállítása az alapértelmezettre.
netsh routing ip ospf add interface
Az OSPF konfigurálása a megadott kapcsolat esetén.
netsh interface set interface
A kapcsolat paramétereinek megjelenítése.
netsh routing ipx sap add filter
Protokollszűrő-bejegyzés felvétele a szűrők listájára.
netsh ras show authtype
A jelenleg engedélyezett hitelesítési típusok megjelenítése.
netsh interface ip show udpconn
UDP-kapcsolatok megjelenítése.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Az IGMP konfigurálása a megadott kapcsolat esetén. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/add/interface.htm
0.156
18811

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

How can I save my own signature as an image file?

 /

Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)?

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 10, 8.1, ...!

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10!

 /

Can I Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Windows Vista oder Windows 7, das ist hier die Frage?

 /

The screen magnifier is closed by clicking on the Windows or Desktop?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /