netsh routing ip igmp add interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp add interface ? Bruk: add interface [name=] [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy] [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]heltall] [[genqueryinterval=]heltall] [[genqueryresptime=]heltall] [[startupquerycount=]heltall] [[startupqueryinterval=]heltall] [[lastmemquerycount=]heltall] [[lastmemqueryinterval=]heltall] [[accnonrtralertpkts=]yes|no] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet hvor IGMP konfigureres. igmpprototype - Typen protokoll som konfigureres på grensesnittet. Standard er igmprtrv2. ifenabled - Angir om protokollen skal være aktivert eller deaktivert. Standard er aktivert. robustvar - Robusthetsvariabel. Bør være større enn null (0). Standardverdi er 2. Maks 7. genqueryinterval - Intervall i sekunder mellom sending av generelle spørringer til grensesnittet. Standardverdi er 125 sekunder. genqueryresptime - Maksimal svartid i sekunder som vertsdata- maskiner må svare på spørringer innen. Standardverdi er 10 sekunder. startupquerycount - Antall generelle spørringer som sendes under oppstart. Standardverdi er 2. startupqueryinterval - Intervall mellom generelle spørringer som sendes ved oppstart. Standardverdi er 31 sekunder. lastmemquerycount - Antall gruppespesifikke spørringer som sendes når det mottas melding om at en vert forlater gruppen. Standardverdi er 2. lastmemqueryinterval - Intervall mellom gruppespesifikke spørringer. Standardverdi er 1000 millisekunder. accnonrtralertpkts - Angir om IGMP-pakker som kanskje ikke har rutervarslingsalternativet angitt skal godtas. Standardverdien er "yes". Merknader: Konfigurerer IGMP på det angitte grensesnittet. For IGMP Proxy brukes bare parameteren ifenabled. For rutere av typen IGMP v1 brukes ikke lastmemquerycount og lastmemqueryinterval. Eksempel: add interface "Lokal tilkobling" startupqueryinterval=21 Denne kommandoen endrer standardintervall for startspørringer til 21 sekunder for IGMP-konfigurasjonen på det angitte grensesnittet. Hvis ingen andre parametere angis brukes de relaterte standardverdiene.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip igmp add interface - Windows 2000/XP - kommando Konfigurerer IGMP p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall reset
Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard.
netsh routing ip ospf add interface
Aktiverer OSPF p? det angitte grensesnittet.
netsh interface set interface
Angir grensesnittparametere.
netsh routing ipx sap add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras show authtype
Viser godkjenningstyper som er aktiverte.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-tilkoblinger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Konfigurerer IGMP p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/add/interface.htm
0.171
17778

Ongoing processes overview in Process-KO!

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Was sind Systemeigenschaften?

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Windows 10 geschützte Ordner Problem bei portabler Einsatz!

 /

Am Samsung Handy sind einige Symbole mit Rahmen, kann ich das ausmachen?

 /

Find Advanced display Settings on Windows 10 and server!

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Der Unterschied zwischen Dateien und Ordnern?

 /