NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy] [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]tamsayı] [[genqueryinterval=]tamsayı] [[genqueryresptime=]tamsayı] [[startupquerycount=]tamsayı] [[startupqueryinterval=]tamsayı] [[lastmemquerycount=]tamsayı] [[lastmemqueryinterval=]tamsayı] [[accnonrtralertpkts=]yes|no] Parametreler: Etiket Değer name - IGMP'nin yapılandırıldığı belirli arabirimin adı is being configured. igmpprototype - Arabirimde yapılandırılacak iletişim kuralı türü. Varsayılan tür igmprtrv2. ifenabled - İletişim kuralının etkinleştirilceği mi yoksa devre dışı bırakılacağı mı. Varsayılan etkindir. robustvar - Sağlamlık değişkeni. Sıfırdan (0) büyük olmalıdır. Varsayılan değer 2. En çok 7 genqueryinterval - Genel sorguların arabirime gönderileceği saniye olarak aralık. Varsayılan değer 125 saniye. genqueryresptime - Ana makinelerin genel bir sorguyu yanıtlamaları için saniye olarak en çok yanıt zamanı. Varsayılan değer 10 saniye. startupquerycount - Başlangıç sırasında gönderilecek genel sorgu sayısı. Varsayılan değer 2. startupqueryinterval - Başlangıç sırasında gönderilen genel sorgular arası aralık. Varsayılan değer 31 saniye. lastmemquerycount - Bir ana makinenin gruptan ayrıldığı uyarısı alındığında gönderilen gruba özgü sorgu sayısı. Varsayılan değer 2. lastmemqueryinterval - Gruba özgü sorgular arası aralık. Varsayılan değer 1000 milisaniye. accnonrtralertpkts - Yönlendirici uyarısı seçeneği ayarlanmamış olabilen IGMP paketlerinin kabul edilip edilmeyeceği. Varsayılan 'yes' (evet). Açıklamalar: Belirtilen arabirimde IGMP'yi yapılandırır. IGMP Aracısı için yalnızca 'ifenabled' parametresi kullanılır. IGMP v1 yönlendiricileri için 'lastmemquerycount' ve 'lastmemqueryinterval' kullanılmaz. Örnek: add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" startupqueryinterval=21 Örnek komut, belirtilen arabirimin IGMP yapılandırmasıyla kullanım için varsayılan başlangıç sorgu aralığını 21 saniyeye ayarlar. Diğer parametreler kullanılmadığında ilgili varsayılan değerler kabul edilir.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip igmp add interface - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirimde igmp'yi yap?land?r?r. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.
netsh routing ip ospf add interface
Belirtilen arabirim üstünde OSPF'yi etkinleºtirir.
netsh interface set interface
Arabirim parametrelerini belirler.
netsh routing ipx sap add filter
Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras show authtype
ªu anda etkin kimlik do?rulama türlerini gösterir.
netsh interface ip show udpconn
UDP ba?lant?lar?n? görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen arabirimde igmp'yi yap?land?r?r. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/add/interface.htm
0.311
17603

Command prompt, customize CMD settings, color, font, ...?

 /

No WIA and Twain after Windows 10 Update in Scan to PDF, why!

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

USA football mouse tracks!

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

Formatieren über die Eingabeaufforderung Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Multiple themed slots to save your desktop clock settings!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Activate offline files in Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /