netsh routing ip routerdiscovery add interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery add interface ? Bruk: add interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]heltall] [[maxint=]heltall] [[life=]heltall] [[level=]heltall] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på angitt grensesnitt. disc - En av følgende verdier: enable: Aktiverer ruteroppdagelse. disable: Deaktiverer ruteroppdagelse. minint - Minimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. maxint - Maksimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. life - Antall minutter en ruteroppdagelsespakke sendt fra denne ruteren/serveren er gyldig. level - Et tall som indikerer foretrukkenhet for bruk av dette grensesnittet som standard gateway. Der flere grensesnitt er aktivert for ruteroppdagelse, vil et høyrere tall her indikere en høyere foretrukkenhet. Merknader: Oppdaterer ruteroppdagelseskonfigurasjonen for det angitte grensesnittet. Eksempler: add interface "Lokal tilkobling" enable 7 10 30 0 Eksempelkommandoen aktiverer ruteroppdagelse for grensesnittet angitt med name, og angir standardinnstillinger: minimumsintervall på 7 minutter, maksimumsintervall på 10 minutter, livstid på 30 minutter for ruteroppdagelsespakker, og null (0) for foretrukkenhetsnivå.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery add interface - Windows 2000/XP - kommando Konfigurerer ruteroppdagelse for angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.
netsh routing ip routerdiscovery
Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra nodenavn til DNS-navn og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiverer FTP-proxyen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Konfigurerer ruteroppdagelse for angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/add/interface.htm
0.233
20912

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Can I enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Farbfilter für Dateien und Ordner in den Explorer Ansichten z.B. MP3, aber wie?

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Easier positioning of documents in the PDF by dragging and dropping!

 /

Wofür gespiegelte und gedrehte Bild suchen?

 /

Save Desktop Layout in *.dok file or *.ini!

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /