NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery add interface ? Bruk: add interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]heltall] [[maxint=]heltall] [[life=]heltall] [[level=]heltall] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på angitt grensesnitt. disc - En av følgende verdier: enable: Aktiverer ruteroppdagelse. disable: Deaktiverer ruteroppdagelse. minint - Minimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. maxint - Maksimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. life - Antall minutter en ruteroppdagelsespakke sendt fra denne ruteren/serveren er gyldig. level - Et tall som indikerer foretrukkenhet for bruk av dette grensesnittet som standard gateway. Der flere grensesnitt er aktivert for ruteroppdagelse, vil et høyrere tall her indikere en høyere foretrukkenhet. Merknader: Oppdaterer ruteroppdagelseskonfigurasjonen for det angitte grensesnittet. Eksempler: add interface "Lokal tilkobling" enable 7 10 30 0 Eksempelkommandoen aktiverer ruteroppdagelse for grensesnittet angitt med name, og angir standardinnstillinger: minimumsintervall på 7 minutter, maksimumsintervall på 10 minutter, livstid på 30 minutter for ruteroppdagelsespakker, og null (0) for foretrukkenhetsnivå.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery add interface - Windows 2000/XP - kommando Konfigurerer ruteroppdagelse for angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.
netsh routing ip routerdiscovery
Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra nodenavn til DNS-navn og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiverer FTP-proxyen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfigurerer ruteroppdagelse for angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/add/interface.htm
0.155
20912

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Download the free energy optimization tool for Windows 11, 10, ... !

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Difference between malware and adware?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

What is a hard drive volume?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 11, 10, 8.1, 7!

 /

Why is my Intel HD graphics card slower than the others?

 /

In Windows 10 / 11 Task Manager is not displayed!

 /

Der Cursor in Text-Verarbeitung ist zu breit unter Windows 10//11, warum?

 /