netsh » ipsec » dynamic » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic show rule ? Kullanim: rule [ [ type = ] (transport | tunnel) ] [ [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) ] [ [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) ] [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) ] [ [ srcport = ] ] [ [ dstport = ] ] [ [ actioninbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ actionoutbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ resolvedns = ] (yes | no) ] Kural ayrintilarini SPD'den görüntüler. Parametreler: Etiket Deger type -Görüntülenecek kural türü; transport veya tunnel. srcaddr -Kaynak ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi veya sunucu türü. dstaddr -Hedef ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi veya sunucu türü. srcmask -Kaynak adres maskesi veya 1 ile 32 arasinda bir önek. dstmask -Hedef adres maskesi veya 1 ile 32 arasinda bir önek. protocol -ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW veya bir tamsayi olabilir. srcport -Kaynak baglanti noktasi. 0, herhangi bir baglanti noktasi anlamina gelir. dstport -Hedef baglanti noktasi. 0, herhangi bir baglanti noktasi anlamina gelir. actioninbound -Gelen paketlere uygulanacak eylem. actionoutbound -Giden paketlere uygulanacak eylem. resolvedns -'yes' degeri çözümlenen dns adini görüntüler. Açiklamalar: 1. Tür parametresinin varsayilan degeri: 'transport'. 2. Sunucu türü WINS, DNS, DHCP veya GATEWAY olabilir. 3. Kaynak ve hedef adresi adi belirtildiginde, yalnizca bu adresle iliskili kurallar görüntülenir. 4. Adres araligi belirtildiginde bitis noktalari belirli adresler (liste veya alt ag olamaz) ve ayni türde (ikisi de v4 veya ikisi de v6 olmalidir) olmak zorundadir. Örnekler: 1. show rule - hem transport hem de tunnel kurallarini gösterir. 2. show rule type=transport srcaddr=192.134.135.133 proto=TCP

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SHOW / RULE


Quick - Link:
netsh p2p collab contact show contacts
Kisi verilerini göster.
netsh dhcpclient trace dump
Son 100 izlemenin dökümünü alir.
netsh nap client show hashes
Karma yapilandirmasini gösterir.
netsh branchcache set publicationcachesize
Yerel yayin önbelleginin boyutunu ayarlar.
netsh nap client delete server
Güvenilen sunucu yapilandirmasini siler.
netsh advfirewall monitor show qmsa
Hizli mod SA'larini görüntüler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSPD'deki kural ayrintilarini görüntüler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/show/rule.htm
0.077
17657

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

How can I create millions or billions of files please?

Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1?

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8.1 / 10?(0)