netsh » ipsec » static » add » filter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static add filter ? Kullanim: filter [ filterlist = ] [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ [ description = ] ] [ [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) ] [ [ mirrored = ] (yes | no) ] [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ srcport = ] ] [ [ dstport = ] ] Belirtilen parametrelerle söz konusu filtre listesine bir filtre ekler. Parametreler: Etiket Deger filterlist -Filtrenin eklendigi filtre listesinin adi. srcaddr -Kaynak ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi ya da sunucu türü. dstaddr -Hedef ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi ya da sunucu türü. description -Filtreyle ilgili kisa açiklama. protocol -ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW ya da bir tamsayi. mirrored -'Yes' her yönde birer adet olmak üzere iki filtre olusturur. srcmask -Kaynak adres maskesi ya da 1-32 arasinda bir önek. srcaddr için bir aralik belirtilirse geçerli degildir dstmask -Hedef adres maskesi ya da 1-32 arasinda bir önek. dstaddr için bir aralik belirtilirse geçerli degildir srcport -Paketin kaynak baglanti noktasi. 0 degeri herhangi biri demektir. dstport -Paketin hedef baglanti noktasi. 0 degeri herhangi biri demektir. Açiklamalar: 1. Filtre yoksa olusturulur. 2. Geçerli bilgisayar adresini belirtmek için,srcaddr/dstaddr=me kullanin. Tüm bilgisayar adreslerini belirtmek için, srcaddr/dstaddr=any kullanin. 3. Sunucu türü WINS, DNS, DHCP ya da GATEWAY olabilir. 4. Kaynak sunucuysa, dest 'me' olarak ayarlanir ya da tersi yapilir. 5. Adres araligi belirtildiginde bitis noktalari belirli adresler (liste veya alt ag olamaz) ve ayni türde (ikisi de v4 veya ikisi de v6 olmalidir) olmak zorundadir. Örnekler: 1. add filter filterlist=Filter1 192.145.168.0 192.145.168.45 srcmask=24 dstmask=32 2. add filter filterlist=Filter1 srcaddr=DHCP dstaddr=0.0.0.0 protocol=ICMP srcmask=255.255.255.255 dstmask=255.255.255.255 3. add filter filterlist=Filter1 srcaddr=me dstaddr=any 4. add filter filterlist=Filter1 srcaddr= E3D7::51F4:9BC8:00A8:6420 dstaddr= ME 5. add filter filterlist=Filter1 srcaddr= 192.168.2.1-192,168.2.10 dstaddr= ME

NETSH / IPSEC / STATIC / ADD / FILTER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQFiltre listesine filtre ekler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/static/add/filter.htm
0.077
16133

Command line CMD background customize color, but how, with example?

Query processors from the computer via command line cmd.exe, but how?

Install fonts via Microsoft Store Windows 10 / 11!

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, can I (Command Prompt)?

Command line to delete empty folders Windows 11, 10, ....!

Unterschied zwischen Bild und Photo (Foto)?(0)