netsh » wlan » show » drivers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show drivers ? Kullanim: show drivers [[interface=]] Parametreler: Etiket Deger interface - Sürücü bilgileri gösterilecek arabirimin adi. Açiklamalar: Sistemdeki 802.11 kablosuz yerel ag arabirimi ve sürücü bilgilerini gösterir. Örnekler: show drivers

NETSH / WLAN / SHOW / DRIVERS


Quick - Link:
netsh trace show globalKeywordsAndLevels
Global anahtar kelimeleri ve düzeyleri listeleyin.
netsh interface isatap set state
ISATAP durumunu ayarlar.
netsh interface ipv6 set route
Yönlendirme parametrelerini degistirir.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Hedef önbellegini siler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSistemdeki kablosuz yerel ag sürücülerinin özelliklerini gösterir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/wlan/show/drivers.htm
0.062
19513

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

What is a solid state drive?

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

What is a solid state drive?

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

What is a keycode?(0)