NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ delete ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete filter ? Kullanım: delete filter [name=] [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL} [srcaddr=] [srcmask=] [dstaddr=] [dstmask=] {[proto=] ANY | [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=] [dstport=]| [proto=] ICMP [type=] [code=] } Parametreler: Etiket Değer name - Süzgecin silineceği arabirimin adı. filtertype - Aşağıdaki değerlerden biri: input: Değiştirilen süzgeç girdi süzüyorsa output: Değiştirilen süzgeç çıktı süzüyorsa dial: Değiştirilen süzgeç bağlanan bir çevirmeli arabirim süzüyorsa srcaddr - Süzülecek paketin kaynak adresi alanı. srcmask - Süzülecek paketin kaynak adresi maskesi. Tümü 0 olan bir adres ve maske herhangi anlamına gelir. dstaddr - Süzülecek paketin hedef adresi alanı. dstmask - Süzülecek paketin hedef adresi maskesi. proto - Süzülecek paketin iletişim kuralı türü. srcport - Süzülecek paketin kaynak bağlantı noktası alanı. 0 değeri herhangi anlamına gelir. dstport - Süzülecek paketin hedef bağlantı noktası alanı. 0 değeri herhangi anlamına gelir. type - Süzülecek paketin ICMP türü alanı. 255 değeri herhangi anlamına gelir. code - Süzülecek paketin ICMP kodu alanı. 255 değeri herhangi anlamına gelir. Açıklamalar: Belirtilen arabirimden bir paket süzgecini siler. Örnekler: delete filter name="Sanal Özel Bağlantı" filtertype=input srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0 dstmask=255.255.0.0 proto=any delete filter "Sanal Özel Bağlantı" input 0.0.0.0 0.0.0.0 169.254.0.0 255.255.0.0 any

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / FILTER

netsh routing ip delete filter - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirimden bir süzgeç siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show
Bilgi gösterir.
netsh interface portproxy show v4tov6
IPv6'ya yönelik IPv4 ba?lant?lar?n? proxy ile gerçekleştirmek için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip show ipaddress
IP adreslerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifstats
Arabirim baş?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/filter.htm
0.077

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

To-Tray über das Schließen-Button funktioniert nicht mehr?

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

AndroidAP Passwort für Samsung Galaxy Smartphone (ändern, vergessen, neu eingeben)?

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /