netsh routing ipx rip show interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip show interface ? INTERFACE nesnesi RIP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=]updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate - ENABLED ya da DISABLED, updmode - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC, updint - saniye olarak güncelleştirme aralığı mult - yol yaşlandırma çarpanı

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx rip show interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras show client
Bu makineye ba?l? RAS istemcilerini gösterir.
netsh interface ip show udpstats
UDP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip rip add interface
Belirlenen arabirim üzerinde RIP yap?land?rmas? yapar.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini görüntüler.
netsh diag gui
Web sayfas? kullan?c? arabirimini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/show/interface.htm
0.124
20191

How to show filename extension in Windows-10?

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Where is the notepad in windows 10, can I open?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Windows-Server 2012 direkte Download Links plus Testversionen!

 /

Wie kann ich die Reihenfolge der einzelnen PDF-Seiten festlegen?

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /