NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » service

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show service ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / SERVICE

netsh routing ipx show service - Windows 2000/XP - Komutları IPX hizmet tablosunu görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, service, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Eº adlar?ndan DNS adlar?na ve tersine dönüºtürür.
netsh diag show modem
Tüm modemleri görüntüler.
netsh routing ip nat delete ftp
FTP proxy'yi devre d?º? b?rak?r.
netsh interface portproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx rip
`netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh ras ipx dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IPX hizmet tablosunu görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/service.htm
0.265
16386

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Help, is it not snowing on my desktop in summer?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?

 /

Fonts Print Overview!

 /

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

The alternative test page print for Windows PCs!.

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Die regionalen Einstellungen von Microsoft Windows 10!

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /