NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » service

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show service ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / SERVICE

netsh routing ipx show service - Windows 2000/XP - Komutları IPX hizmet tablosunu görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, service, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Eº adlar?ndan DNS adlar?na ve tersine dönüºtürür.
netsh diag show modem
Tüm modemleri görüntüler.
netsh routing ip nat delete ftp
FTP proxy'yi devre d?º? b?rak?r.
netsh interface portproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx rip
`netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh ras ipx dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IPX hizmet tablosunu görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/service.htm
0.14
16386

Search query modify in Windows 10/11 and MS Server!

 /

What are audio devices?

 /

Place the recycle bin in the Windows 11 and 10 Start menu!

 /

What is Windows NT?

 /

Was ist Plug und Play?

 /

Can I open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Can I still use this to terminate applications on Windows 11?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Properties of the Recycle Bin on Windows 11!

 /

Don't Sleep Parameter Beispiel!

 /

Query CPU usage via the cmd.exe Windows command prompt?

 /

Für Zeichentabelle Tastenkürzel unter allen Windows-Betriebssysteme!

 /