netsh » routing » ipx » show » service

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show service ? SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SHOW ROUTE [nettverk] SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk] SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]] SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn] SHOW FILTER grsnavn SHOW GLOBAL hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjnavn - tjenestenavn

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / SERVICE


Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra nodenavn til DNS-navn og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiverer FTP-proxyen.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser IPX-tjenestetabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/service.htm
0.062
14934
Quick Memory Test OK for Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server OS! PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory! Increase energy efficiency on Windows 11, 10, 8.1 Desktop and Server OS! Zeitstempel von Ordnern und Dateien schnell und effektiv ändern! Why doesn't it work on my PC! Easy Send the PDF directly to email! Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy! Bitte.Wenden countdown APP with playlist for Windows and Android!! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  Canvas-Schaltfläche mit Text und Textmetrik sowie Button in der Mitte?(0)