NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » service

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show service ? SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SHOW ROUTE [nettverk] SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk] SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]] SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn] SHOW FILTER grsnavn SHOW GLOBAL hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjnavn - tjenestenavn

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / SERVICE

netsh routing ipx show service - Windows 2000/XP - kommando Viser IPX-tjenestetabell. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, service, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra nodenavn til DNS-navn og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiverer FTP-proxyen.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx rip
Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip".
netsh ras ipx dump
Viser et konfigurasjonsskript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser IPX-tjenestetabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/service.htm
0.249
14934

Drucken Sie, was Sie in den Datei Explorer Ansichten sehen auf Windows!

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

Was ist Deinstallieren?

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Anpassen der Symbol-Größe in der Task-Leiste von Windows 8.1 / 10!

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Turn off or Enable trim support for SSD on Windows 10, 8.1!

 /

Netzwerklast basierendes Verhalten im Bezug auf Schlafmodus!

 /

Can I print all lists and folder contents from the Explorer view on Windows?

 /

Befehl um die erweiterte Freigabeeinstellungen in Windows 10 zu öffnen?

 /

Was sind Windows Services?

 /