ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG SAVE /?

REG SAVE Nøglenavn Filnavn

Nøglenavn RODNØGLE\Undernøgle
RODNØGLE [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøgle Det fuldstændige navn på en
registreringsdatabasenøgle under
den valgte RODNØGLE

Filnavn Navnet på filen, der skal gemmes. Hvis der ikke
er angivet en
sti, oprettes filen i den aktuelle mappe for den
kaldende
proces.

/y Overskriv den eksisterende fil uden advarsel.

Eksempler:

REG SAVE HKLM\Software\DenneComputer\MitProgram
Sikkerhedskopi.hiv
Gemmer hive'n Mitprogram i filen Sikkerhedskopi.hiv i den
aktuelle mappeC:\WINDOWS>REG LOAD /?

REG LOAD Nøglenavn Filnavn

Nøglenavn RODNØGLE\Undernøgle (kun lokal computer)
RODNØGLE [ HKLM | HKU ]
Undernøgle Nøglenavnet, som hive-filen skal indlæses i.
Opretter en ny nøgle.

Filnavn Navnet på den hive-fil, der skal indlæses.
Du skal bruge REG SAVE til at oprette denne fil.

Eksempler:

REG LOAD HKLM\TempHive TempHive.hiv
Indlæser filen TempHive.hiv i nøglen HKLM\TempHiveC:\WINDOWS>REG UNLOAD /?

REG UNLOAD Nøglenavn

Nøglenavn RODNØGLE\Undernøgle (kun lokal computer)
RODNØGLE [ HKLM | HKU ]
Undernøgle Nøglenavnet på den hive, der skal fjernes.

Eksempler:

REG UNLOAD HKLM\TempHive
Fjerner hive'n TempHive i HKLM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje reg SAVE /? - Gemmer hive MyApp til filen XXXXX.hiv i den aktuelle mappe ...

HTTP: ... console/da/135.htm
0.202
18308

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Excel, Word and Office in the Start menu?

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?

 /

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

 /

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

Scann und Qualität in Win Scann 2 PDF!

 /

QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme?

 /

Windows scannen und sofort PDF-en!

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Fast Memory benchmark - test your RAM speed!

 /