MD: Luo kansion.


... Esimerkit komennosta "MD"
... "MD" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "MD"-komennolle

Komento: "MD" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "MD"

The`MD`komento (tunnetaan myös nimellä`MKDIR`) käytetään Windowsin komentokehotteessa uuden hakemiston (kansion) luomiseen. Tässä on joitain esimerkkejä: Esimerkki 1: Luo yksi hakemisto:

@ECHO OFF
MD Uusi kansio

Kuvaus: Tämä komento luo hakemiston nimeltä "NewFolder" nykyiseen työhakemistoon. Esimerkki 2: Luo useita sisäkkäisiä hakemistoja:

@ECHO OFF
MD ensimmäinen_hakemisto\Toinen_hakemisto\Alihakemisto

Kuvaus: Täällä luodaan kolme sisäkkäistä hakemistoa: "FirstDirectory", "SecondDirectory" ja "SubDirectory". Komento luo automaattisesti tarvittavat päähakemistot. Esimerkki 3: Luo hakemisto absoluuttisella polulla:

@ECHO OFF
MD C:\minun_hakemistoni

Kuvaus: Tässä luodaan hakemisto, jonka absoluuttinen polku on "C:\MyDirectory". Esimerkki 4: Hakemistojen luominen ja vaihtaminen uuteen hakemistoon samanaikaisesti:

@ECHO OFF
MD uusi_hakemisto && CD uusi_hakemisto

Kuvaus: Komento luo hakemiston nimeltä "NewDirectory" ja muuttaa sitten kyseiseen hakemistoon. Esimerkki 5: Tarkista, onko hakemisto jo olemassa ennen sen luomista:

@ECHO OFF
IF NOT EXIST minun_hakemistoni MD minun_hakemistoni

Kuvaus: Tämä tarkistaa, onko "MyDirectory"-hakemisto jo olemassa. Jos ei, niin tämän kanssa`MD`komento luotu. Esimerkki 6: Luo hakemistoja ja ohita virheet, jos niitä on jo olemassa:

@ECHO OFF
MD minun_hakemistoni 2>NUL

Kuvaus: Komento luo MyDirectory-hakemiston ja ohittaa virheilmoitukset (jos hakemisto on jo olemassa).`2>NUL`. The`MD`- tai`MKDIR`komennot ovat hyödyllisiä luotaessa hakemistoja eräkomentosarjana. Huomaa, että sinulla on oltava asianmukaiset oikeudet luodaksesi hakemistoja määritetylle polulle.

"MD" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Luo kansion.

MKDIR [asema:]polku
MD [asema:]polku

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, MKDIR muuttuu seuraavasti:

MKDIR luo polkuun tarvittaessa välitason kansioita.
Esimerkiksi, oletetaan että kansiota \a ei ole, jolloin:

mkdir \a\b\c\d

on sama kuin:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Jälkimmäistä tapaa on käytettävä, jos komentolaajennukset ovat 
pois käytöstä.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "MD"-komennolle

Kun käytät`MD`-komento (tai`MKDIR`) Windowsin komentokehotteessa on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Luvat: Luodaksesi hakemiston`MD`komento, tarvitset asianmukaiset käyttöoikeudet määritettyyn sijaintiin. Varmista, että sinulla on riittävät oikeudet luoda hakemistoja. 2. Polkutiedot: Polku, jota käytät milloin`MD`-Komento voi olla absoluuttinen tai suhteellinen. Suhteellinen polku viittaa nykyiseen työhakemistoon. Absoluuttinen polku määrittää täydellisen polun, esim. b.`C:\Esimerkki\hakemistosta`. 3. Olemassa olevat hakemistot: Jos yrität luoda hakemiston käyttämällä`MD`ja hakemisto on jo olemassa, saatat saada virheilmoituksen. Voit tehdä tämän tällä`IF NOT EXIST`-Vältä Tarkista tarkistaaksesi, onko hakemisto jo olemassa ennen sen luomista.

IF NOT EXIST minun_hakemistoni MD minun_hakemistoni

4. Sisäkkäiset hakemistot: The`MD`komento luo automaattisesti ylätason hakemistoja, jos niitä ei ole olemassa. Voit siis luoda sisäkkäisiä hakemistoja määrittämällä koko polun.

MD Ensimmäinen\Toinen\Alihakemisto

5. Virheiden käsittely: Jos haluat komentosarjan jatkuvan, vaikka hakemisto olisi jo olemassa, voit ohjata virheen tulostusvirran uudelleen.

MD minun_hakemistoni 2>NUL

Tässä virhetulostus (virhetaso 2), joka saattaa ilmetä, jos hakemisto on jo olemassa, ohjataan null-laitteisiin (NUL), etkä saa näkyvää virheilmoitusta. 6. Nykyinen työhakemisto:`MD`komento luo hakemiston nykyiseen työhakemistoon. Sillä voit`CD`-Komento muuttaa nykyistä työhakemistoa ennen hakemiston luomista, jos haluat sen luotavan eri paikkaan.

CD C:\Esimerkki
MD uusi_hakemisto

On tärkeää varmistaa, että syntaksi`MD`komento on oikea ja että sinulla on tarvittavat oikeudet luoda hakemistoja. Huomaa myös, että virheiden käsittely ja olemassa olevien hakemistojen tarkistaminen ovat usein hyödyllisiä eräkomentosarjoissa odottamattomien ongelmien välttämiseksi.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento MD - Luo kansion.

HTTP: ... console/fi/040.htm
0.092
6487

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, how to do?

WinScan2PDF Turkish Description!

The Folder Size on Windows 10/11!

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

Can I customize the 7-Zip context menu to English, Windows 11, 10, ...?(0)