Komut END - OF - STANDARD - COMANDS - END - OF - STANDARD - COMANDS ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>STANDARD_END /?
'STANDARD_END' iç ya da dis komut, çalistirilabilir
program ya da toplu is dosyasi olarak taninmiyor.C:\WINDOWS>ARP /?

Adres çözünürlügü protokolü (ARP) tarafindan kullanilan IP-
Fiziksel
adrese çevirme tablolarini görüntüler ve degistirir.

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

 -a            Geçerli protokol verilerini sorgulayarak
               geçerli ARP girdilerini görüntüler. inet_addr
               belirtilmisse, yalnizca belirtilen bilgisayar
için IP ve
               Fiziksel adresler görüntülenir. Birden fazla ag
arabirimi
               ARP kullaniyorsa, her ARP tablosunun girdileri
görüntülenir.
 -g            -a ile ayni.
 -v            Geçerli ARP girdilerini özet modda görüntüler.  
Tüm geçersiz
               girdiler ve geri döngü arabirimindeki girdiler
gösterilir.
 inet_addr     Internet adresini belirtir.
 -N if_addr    if_addr ile belirtilen ag arabiriminin ARP
girdilerini
               görüntüler.
 -d            inet_addr ile belirtilen ana bilgisayari siler.
Tüm ana
               bilgisayarlari silmek için inet_addr olarak *
joker karakteri
               kullanilabilir.
 -s            Ana bilgisayari ekler ve inet_addr Internet
adresini eth_addr
               Fiziksel adresiyle iliskilendirir.  Fiziksel
adres, kisa
               çizgilerle ayrilmis 6 onaltili bayttan olusur.
Girdi
               kalicidir.
 eth_addr      Fiziksel adresi belirtir.
 if_addr       Bu kullanilirsa, adres çeviri tablosu
degistirilmesi
               gereken arabirimin Internet adresini belirtir.
               Bu kullanilmazsa, ilk uygun arabirim
kullanilacaktir.
Örnek:
 > arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09  .... Statik bir
girdi ekler.
 > arp -a                                    .... ARP tablosunu
görüntüler.C:\WINDOWS>CONVLOG /?
'convlog' iç ya da dis komut, çalistirilabilir
program ya da toplu is dosyasi olarak taninmiyor.
GOTO : DEBUG /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komut END - OF - STANDARD - COMANDS - END - OF - STANDARD - COMANDS

HTTP: ... console/tr/072.htm
0.234
13113

How can I delete the directorys created QTP Menu?

 /

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /

Samsung Startbildschirm von Streichen auf Muster umstellen?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

On Windows 8.1 and 10, how to clean up the app folder, delete apps!

 /

Erstellen einer Desktop-Verknüpfung für die Windows 8 Bildschirmtastatur?

 /

How to find desktop folders from all users on Windows 10?

 /

On Windows 10, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Erstellen einer Desktop-Verknüpfung für die Windows 8 Bildschirmtastatur?

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /