NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » delete » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static delete policy ? Format: policy [ name = ] | [ all ] Sletter politikken og alle tilknyttede regler. Parametre: Tag Værdi name | all -Navnet på politikken eller 'all'. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, slettes alle politikker. Eksempler: 1. delete policy all - sletter alle politikker. 2. delete policy name=Policy1 - sletter politikken med navnet Policy1.

NETSH / IPSEC / STATIC / DELETE / POLICY

netsh ipsec static delete policy - Windows Seven - Kommandoer Sletter en politik og de tilknyttede regler. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, delete, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras set type
Angiver computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
netsh ras delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/delete/policy.htm

0.155

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /