NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » gpoassignedpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show gpoassignedpolicy ? Format: gpoassignedpolicy [name = ] Viser oplysninger om den aktive politik for det angivne gruppepolitikobjekt. Parametre: Tag Værdi Name -Navnet på lokalt AD-gruppepolitikobjekt. Kommentarer: 1. Hvis det aktuelle lager er domæne, kræves en navne- parameter. Ellers tillades det ikke Eksempler: 1. show gpoassignedpolicy name=GPO1 - viser den tildelte domænepolitik til GPO1. 2. show gpoassignedpolicy - viser aktuel tildelt politik på denne computer.

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / GPOASSIGNEDPOLICY

netsh ipsec static show gpoassignedpolicy - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om en gruppetildelt politik. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, gpoassignedpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh nap client
?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten.
netsh advfirewall monitor dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh mbn add profile
Tilf?jer en netv?rksprofil i profildatalageret.
netsh advfirewall consec set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh ipsec static set store
Angiver det aktuelle politiklager
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/gpoassignedpolicy.htm

0.109

Wer braucht diesen Pixel Tester für Windows?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

How to start windows 8 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Wie lange läuft mein Windows-8.1 / 10 PC-System schon?

 /