NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan delete profile ? Format: delete profile [interface=] Parametre: interface - navnet på grænsefladen Bemærkninger: Parameteren interface er obligatorisk. Profilen bliver kun slettet fra den angivne grænseflade. Eksempler: delete profile interface="Lokal netværksforbindelse"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows Seven - Kommandoer Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader / Windows Seven
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh http flush logbuffer
T?mmer de interne buffere for logfiler.
netsh p2p group database show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh nap reset
Nulstiller konfigurationen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/delete/profile.htm

0.062

Wie kann ich Fotos mit Whatsapp verschicken?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Für die Bildschirm-Tastatur auf dem Windows 10 Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /