NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » group » resolve

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p group resolve ? Format: resolve { ANY | REMOTE } [ ] Bemærkninger: Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.

NETSH / P2P / GROUP / RESOLVE

netsh p2p group resolve - Windows Seven - Kommandoer Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser. / Windows Seven
netsh, p2p, group, resolve, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/group/resolve.htm
0.155
17972

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

Connection to remote desktop service via command prompt!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Ich habe gesehen, dass es einen Download gibt für windows xp boot.ini repair.

 /

Windows 11/10 cannot right-click on the desktop!

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Die Blätter sind nicht im Vordergrund, sie fallen nur am Desktop?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Make an admin account to a standard user on Windows 10/11!

 /

Customize folder Columns / Save in Quad Explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Start two or more programs at the same time from the command prompt!

 /