NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » stop

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan stop ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: stop hostednetwork - Stands værtsbaseret netværk.

NETSH / WLAN / STOP

netsh wlan stop - Windows Seven - Kommandoer Stands v?rtsbaseret netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, stop, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show smsconfig
Viser oplysningerne om sms-konfiguration for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode delete
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler.
netsh lan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ipsec static exportpolicy
Eksporterer alle politikkerne fra politiklageret.
netsh wlan reportissues
Opret rapport med smart WLAN-sporing.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Stands v?rtsbaseret netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/stop.htm
0.186
13253

Quad Explorer multiple settings for Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Microsoft Visual C++  Runtime Library Error Message!

 /

Delete registry values ​​and complete folders under Windows 10/11 and Server!

 /

Can I run Windows XP programs under Windows 11!

 /

Windows 10 / 11 Remoteeinstellungen klassisch und neu öffnen!

 /

Bluetooth, WLAN, or USB-PC connection for printing with Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Share more fonts for Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

Can I open Windows 8.1 Control Panel (run, find, start)?

 /

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

 /

Desktop, icons and taskbar are suddenly gone on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Force in Windows 10 / 11 to log off plus other user accounts!

 /

Shadows and striped lines on the new graphics card (defective, bug)!

 /