NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » smsconfig

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show smsconfig ? Format: show smsconfig [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysninger om SMS-konfigurationen for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show smsconfig interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / SMSCONFIG

netsh mbn show smsconfig - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om sms-konfiguration for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, smsconfig, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip show preferredadapter
Viser det foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Viser 6to4-relayoplysningerne.
netsh ras diagnostics set securityeventlog
Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog.
netsh interface ipv4 show config
Viser IP-adresser og flere oplysninger.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/smsconfig.htm

0.077

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

Wo kann ich den prozentuellen Marktanteil des Betriebssystems sehen, wie z.B. für das neue Windows 7?

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

what does "punch the icons" in DesktopOK?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /