NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set interface ? SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır. Komut Sözdizimi: SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] [[HOPS=] hops] SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops] SET FILTER ifname mode action burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate- ENABLED ya da DISABLED, prot - PPP ya da IPXWAN, net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). mode - INPUT ya da OUTPUT action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SET / INTERFACE

netsh routing ipx set interface - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx netbios show nbname
NETBIOS adlar? listesini görüntüler.
netsh ras ipx
`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ip reset
TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar.
netsh routing ip relay delete interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?ş? b?rak?r
netsh p2p idmgr dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/interface.htm
0.046

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /