NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add helper - Installerer en Hjælpe-DLL.

NETSH / ADD

netsh add - Windows Seven - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows Seven
netsh, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/add.htm
0.358
14397

How to Change Desktop Wallpaper / Slideshow in Windows 10?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Can I use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /