netsh add - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add helper - Installerer en Hjælpe-DLL.

NETSH / ADD

netsh add - Windows Seven - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows Seven
netsh, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/add.htm
0.187
14397

Beim Filtern kann auch kein Pfad mit angegeben werden (Verzeichnis Ausdruck)!

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (10, 8.1)!

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

Increase energy efficiency on Windows 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Can I turn off or enable hibernate in windows 7?

 /

Can I print only the selected text in Office Word?

 /

Kann man den Windows 8.1 / 10 Explorer als Administrator ausführen?

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 10!

 /