NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » show » privateprofile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall show privateprofile ? Format: show privateprofile [parameter] Parametre: state - Viser, om Windows Firewall med Avanceret sikkerhed er slået til eller fra. firewallpolicy - Viser standardfunktionsmåden for firewall ved indgående og udgående forbindelser. settings - Viser egenskaber for firewall. logging - Viser indstillinger for logføring. Bemærkninger: - Viser egenskaberne for den private profil. Hvis der ikke er angivet en parameter, vises alle egenskaber. Eksempler: Viser firewalltilstanden for den private profil: netsh advfirewall show privateprofile state

NETSH / ADVFIREWALL / SHOW / PRIVATEPROFILE

netsh advfirewall show privateprofile - Windows Seven - Kommandoer Viser egenskaber for den private profil. / Windows Seven
netsh, advfirewall, show, privateprofile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn delete profile
Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret.
netsh advfirewall consec show rule
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show filteraction
Viser oplysninger om filterhandlinger.
netsh wlan show all
Hermed vises komplette oplysninger om tr?dl?se enheder og netv?rk.
netsh ipsec dynamic show qmpolicy
Viser oplysninger om hurtigtilstandspolitik fra SPD.
netsh winsock show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser egenskaber for den private profil. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/show/privateprofile.htm
0.358
18900

Enable in Event Viewer Protokol for Print-Jobs on all Windows!

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Understand and use freely selectable colors, frames and backgrounds!

 /

Open the location of a Program in Windows-10 (path, folder)?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /