NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn delete profile ? Format: delete profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilen. Bemærkninger: Fjern en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Eksempler: delete profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="navnpåminprofil"

NETSH / MBN / DELETE / PROFILE

netsh mbn delete profile - Windows Seven - Kommandoer Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows Seven
netsh, mbn, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall consec
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten.
netsh ipsec static set
Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan set autoconfig
Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration p? gr?nsefladen.
netsh ipsec dynamic set mmpolicy
Redigerer en hovedtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock
?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/delete/profile.htm
0.061

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

Arbeitsplatz oder Mein Computer als Icon anzeigen?

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Verändert das Programm die Systemeinstellungen?

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Wie erstelle ich mit Ihrer Software eine nicht komprimierbare Datei?

 /

Kann man das Gast-Konto für Gastzugänge unter Windows-8.1 / 10 aktivieren!

 /