NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn delete profile ? Format: delete profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilen. Bemærkninger: Fjern en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Eksempler: delete profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="navnpåminprofil"

NETSH / MBN / DELETE / PROFILE

netsh mbn delete profile - Windows Seven - Kommandoer Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows Seven
netsh, mbn, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall consec
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten.
netsh ipsec static set
Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan set autoconfig
Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration p? gr?nsefladen.
netsh ipsec dynamic set mmpolicy
Redigerer en hovedtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock
?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/delete/profile.htm
0.187
16934

Was ist ein Festplatten Volume?

 /

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Internet Explorer 11 input bar missing (search field, menu)!

 /

Menüpunkt Extras, Netz, Netzlaufwerk trennen!

 /

Server 2008 Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Can I use the password reset disk in Windows 7?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

Is die Vollbildfunktion in der Bildschirmlupe unter Windows-XP oder nur unter Windows 7 möglich?

 /