netsh » mbn » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn delete profile ? Format: delete profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilen. Bemærkninger: Fjern en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Eksempler: delete profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="navnpåminprofil"

NETSH / MBN / DELETE / PROFILE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/delete/profile.htm
0.093
16934

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

The appdata directory on Windows 11, 10, ...!

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?(0)