NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn delete profile ? Format: delete profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilen. Bemærkninger: Fjern en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Eksempler: delete profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="navnpåminprofil"

NETSH / MBN / DELETE / PROFILE

netsh mbn delete profile - Windows Seven - Kommandoer Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows Seven
netsh, mbn, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall consec
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten.
netsh ipsec static set
Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan set autoconfig
Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration p? gr?nsefladen.
netsh ipsec dynamic set mmpolicy
Redigerer en hovedtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock
?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/delete/profile.htm
0.062

FullDuplex Verbindungen und Geschwindigkeit?

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Bildschirmlupe in Windows 10 finden, starten?

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /