NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn delete profile ? Format: delete profile [interface=] [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. name Navn på profilen. Bemærkninger: Fjern en netværksprofil for mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren name skal angives. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Eksempler: delete profile interface="Mobilbredbåndsforbindelse" name="navnpåminprofil"

NETSH / MBN / DELETE / PROFILE

netsh mbn delete profile - Windows Seven - Kommandoer Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows Seven
netsh, mbn, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall consec
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten.
netsh ipsec static set
Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan set autoconfig
Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration p? gr?nsefladen.
netsh ipsec dynamic set mmpolicy
Redigerer en hovedtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock
?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/delete/profile.htm
0.124
16934

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Do i have Windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Bildschirmlupe oder Bildschirmtastatur unter Windows XP schnell aufrufen!

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Ist meine SSD zu heiß, was ist die empfohlene Temperatur?

 /

Windows 10 Kennwortalter / Kennwortablaufdatum verlängern!

 /

Gibt es Probleme beim Installieren/Abspielen der Audio und Video Codecs in Windows 7?

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared on Windows 11/10!

 /