NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » preferredproviders

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show preferredproviders ? Format: show preferredproviders [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser listen over foretrukne providere for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show preferredproviders interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PREFERREDPROVIDERS

netsh mbn show preferredproviders - Windows Seven - Kommandoer Viser listen over foretrukne providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, preferredproviders, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer set machinename
Angiver konfigurationsoplysninger for tjenesten PnrpAutoReg
netsh interface httpstunnel
?ndringer til 'netsh interface httpstunnel'-konteksten.
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh http delete iplisten
Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen.
netsh p2p collab help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dhcpclient trace dump
Gemmer de 100 seneste sporinger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser listen over foretrukne providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/preferredproviders.htm
0.186
20939

Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)?

 /

Can I mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Clear Type bei Windows-XP aktivieren (Schriftarten)!

 /

Help, where can i turn off the Windows 8 or 8.1, or shut down the MS Windows OS?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Windows 10 and 11 activation slui 4 not working via phone system!

 /

How do I know if I have TPM on Windows?

 /

Desktop-Kalender so einstellen, das er automatisch immer minimiert startet bei Windows?

 /

Uninstall Win 10/11 all apps in one go with a shot, can I?

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Fehlermeldung com.google.process.gapps wurde angehalten?

 /

Aktivieren vom Debugging-Modus unter Windows 10, aber wie?

 /