netsh » mbn » show » preferredproviders

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show preferredproviders ? Format: show preferredproviders [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser listen over foretrukne providere for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show preferredproviders interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PREFERREDPROVIDERS


Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh p2p collab help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dhcpclient trace dump
Gemmer de 100 seneste sporinger.
netsh nap client show hashes
Viser hashkonfigurationen.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser listen over foretrukne providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/preferredproviders.htm
0.077
20939

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

Update Windows 10/11 to Windows 10/11 as a repair option!

Print what you see in File Explorer Views on all Windows OS!

Reset Windows 10 to factory settings without new installation!

Wie kann man CMD Befehlsausgabe in eine Datei umleiten, mit Beispiel?

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!(0)