NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » radio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show radio ? Format: show radio [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om radiotilstanden for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show radio interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / RADIO

netsh mbn show radio - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om radiotilstanden for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, radio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh interface httpstunnel reset
Nulstil IP HTTPS-konfigurationerne.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Viser konfigurationsparameteren PNRP-tilstand.
netsh http help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/radio.htm
0.062

What is a boot disk?

 /

Hilfe, Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Test the PC for several hours!

 /

Anmelden (Login) in Windows 8, bzw. Passworteingabe ohne Tastatur mithilfe der Bildschirm-Tastatur?

 /

Find short notes toot for Windows 10 Desktop, how to?

 /

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit der Festplatte (SSD/HD)?

 /