NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » visibleproviders

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show visibleproviders ? Format: show visibleproviders [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser listen over synlige providere for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show visibleproviders interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / VISIBLEPROVIDERS

netsh mbn show visibleproviders - Windows Seven - Kommandoer Viser listen over synlige providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, visibleproviders, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show client
Viser Remote Access-klienter, som er tilsluttet denne computer
netsh interface ipv6 isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 set route
?ndrer ruteparametrene.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/visibleproviders.htm
0.078

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /