NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » visibleproviders

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show visibleproviders ? Format: show visibleproviders [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser listen over synlige providere for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show visibleproviders interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / VISIBLEPROVIDERS

netsh mbn show visibleproviders - Windows Seven - Kommandoer Viser listen over synlige providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, visibleproviders, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show client
Viser Remote Access-klienter, som er tilsluttet denne computer
netsh interface ipv6 isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 set route
?ndrer ruteparametrene.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser listen over synlige providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/visibleproviders.htm
0.233
20191

What is a Windows document?

 /

What is a file manager?

 /

What is an atomic clock can I use?

 /

Detail untersuchen wie die Struktur des Dateisystems ist!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Download vom Internet Explorer für Windows 10 finden!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Der Unterschied zwischen Dateien und Ordnern?

 /

Windows 10 activation slui 4 not working via phone system!

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /