NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » visibleproviders

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show visibleproviders ? Format: show visibleproviders [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser listen over synlige providere for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show visibleproviders interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / VISIBLEPROVIDERS

netsh mbn show visibleproviders - Windows Seven - Kommandoer Viser listen over synlige providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, visibleproviders, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show client
Viser Remote Access-klienter, som er tilsluttet denne computer
netsh interface ipv6 isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 set route
?ndrer ruteparametrene.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Viser listen over synlige providere for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/visibleproviders.htm
0.171
20191

Do Windows 11 Visual Effects Slow Down Your PC?

 /

6 Jahre Windows 10 und jetzt kommt Windows 11!

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

The alternative test page print for Windows 11, 10, ... PCs!.

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Sound card defective on the PC, laptop, no sound (Mac, Chrome, Note Book)!

 /

Windows 11 Analoguhr auf dem Desktop - so geht's!

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 11/10 Explorer!

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /