NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » trace » show » helperclass

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh trace show helperclass ? show helperclass Viser navn på hjælpeklasse, en beskrivelse og en liste over afhængige hjælpeklasser. Her vises også mulige rodårsager og reparationer, der kan returneres af hjælpeklassen. Format: trace show helperclass [name=]

NETSH / TRACE / SHOW / HELPERCLASS

netsh trace show helperclass - Windows Seven - Kommandoer Vis oplysninger om hj?lpeklasse. / Windows Seven
netsh, trace, show, helperclass, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh

netsh ipsec static dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan refresh hostednetwork
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic dump
Viser et konfigurationsscript.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/trace/show/helperclass.htm

0.093

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /

Was sind EPUB Dateien?

 /

How to change the windows 8 / 10 and 8.1 local date and time?

 /

Create own desktop background slide show for Windows-10!

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Nur Drucker als Verknüpfung am Windows-7 und 8 Desktop (Ordener, 8.1)!

 /