SCHTASKS /Run /?: Rijdt een geplande taak onmiddellijk.


 


... De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Run /?"
... "SCHTASKS /Run /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Run /?" commando

Het commando: "SCHTASKS /Run /?" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Run /?"

Het bevel`SCHTASKS /Run`wordt gebruikt om een ​​geplande taak onmiddellijk uit te voeren. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik`SCHTASKS /Run`: Voorbeeld 1: Onmiddellijke uitvoering van een specifieke geplande taak:

SCHTASKS /Run /TN "Mijn taak"

Met deze opdracht wordt onmiddellijk de geplande taak met de naam MyTask uitgevoerd. Voorbeeld 2: Onmiddellijke uitvoering van een taak met specifieke inloggegevens:

SCHTASKS /Run /TN "Mijn taak" /RU "Gebruikersnaam" /RP "wachtwoord"

Hier wordt de geplande taak met de naam "MyTask" uitgevoerd met behulp van de opgegeven inloggegevens (`Gebruikersnaam`En`wachtwoord`) onmiddellijk uitgevoerd. Voorbeeld 3: Onmiddellijke uitvoering van een geplande taak op een externe computer:

SCHTASKS /Run /S "Computer op afstand" /TN "Mijn taak"

Met deze opdracht wordt onmiddellijk de geplande taak met de naam "MyTask" uitgevoerd op de externe computer "RemoteComputer". Hints: - Zorg ervoor dat u voldoende machtigingen heeft om de geplande taak uit te voeren, vooral als u specifieke inloggegevens gebruikt. - De parameter`/TN`wordt gebruikt om het taakpad of de taaknaam op te geven. Vervang "MijnTask" door de daadwerkelijke naam of het pad van uw geplande taak. - De parameter`/S`wordt gebruikt om de externe computer op te geven. Vervang "RemoteComputer" door de werkelijke naam of het IP-adres van de externe computer. Deze voorbeelden moeten u een idee geven van hoe`SCHTASKS /Run`-Command kan in verschillende scenario's worden gebruikt. Afhankelijk van uw specifieke vereisten kunnen de parameters variëren. gebruik`SCHTASKS /?`voor een volledige lijst met opties en parameters. Houd er rekening mee dat het uitvoeren van een geplande taak een onmiddellijke impact kan hebben, dus zorg ervoor dat de taak correct is geconfigureerd.

"SCHTASKS /Run /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Run [/S computer [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]]
/TN taaknaam

Beschrijving:
Een geplande taak meteen uitvoeren.

Parameterlijst:
/S computer Het externe systeem waarmee verbinding 
moet worden
gemaakt.

/U gebruikersnaam De gebruikerscontext waaronder 
schtasks.exe
moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven 
gebruikerscontext
Invoer wordt gevraagd indien 
overgeslagen.

/TN taaknaam De geplande taak die nu dient te worden 
uitgevoerd.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS /Run /? 
SCHTASKS /Run /TN "back-up starten"
SCHTASKS /Run /S computer /U gebruiker /P wachtwoord /TN 
"Back-up en
terugzetten"

Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Run /?" commando

Tijdens gebruik`SCHTASKS /Run`er zijn enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Documentatie: Houd uw geplande taken en wijzigingen daarin zorgvuldig gedocumenteerd om een ​​duidelijk overzicht van de configuratie te behouden. 2. Beheerdersrechten: Actief`SCHTASKS /Run`vereist beheerdersrechten. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent. 3. Inloggegevens: Als u een geplande taak maakt met specifieke inloggegevens (`/RU`En`/RP`), zorg ervoor dat u over de juiste machtigingen beschikt. De referenties moeten over de benodigde machtigingen beschikken om de taak uit te voeren. 4. Afhankelijkheden en omgevingsvariabelen: Als uw geplande taak afhankelijk is van externe programma's of scripts, zorg er dan voor dat alle benodigde omgevingsvariabelen en paden correct zijn geconfigureerd. 5. Applicatie-afhankelijkheden: Als uw taak afhankelijk is van specifieke applicaties of services, zorg er dan voor dat deze correct werken, aangezien het onmiddellijk uitvoeren ervan problemen kan veroorzaken als de benodigde services niet beschikbaar zijn. 6. Vermijd botsingen: Houd er rekening mee dat het onmiddellijk uitvoeren van een geplande taak kan botsen als die taak op hetzelfde moment al is gepland. Zorg ervoor dat u rekening houdt met de impact op andere lopende taken. 7. Externe computer: Als u`SCHTASKS /Run`Controleer op een externe computer de netwerkconnectiviteit en zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om op afstand te kunnen werken. 8. Denk aan beveiliging: Denk zorgvuldig na wie de opdrachten kan uitvoeren om geplande taken onmiddellijk uit te voeren om mogelijke gevallen van misbruik te voorkomen. 9. Back-up: Maak een back-up voordat u belangrijke wijzigingen aanbrengt in geplande taken of voordat u deze onmiddellijk uitvoert, zodat u snel kunt herstellen in geval van problemen. 10. Controleer logboekregistratie: Controleer de logboeken van de geplande taak na onmiddellijke uitvoering om er zeker van te zijn dat er geen fouten of onverwachte problemen zijn opgetreden. Door op deze punten te letten, kunt u ervoor zorgen dat de onmiddellijke uitvoering van geplande taken soepel en zonder ongewenste effecten verloopt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht SCHTASKS /Run /? - Rijdt een geplande taak onmiddellijk.

HTTP: ... console/nl/147.htm
0.109
14344
Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation? Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)! How can I create millions or billions of files please? Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1? Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1? Was ist eine Zusatz-Domain, bitte kurz erklärt? Program parameters eg Windows Command line options! Can I really give the font install / overview program to anyone? Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 4 PW restore? Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!(0)