ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en tekstfil.

PRINT [/D:enhet] [[stasjon:][bane]filnavn[...]]

/D:enhet Angir skriver.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje PAUSE - Avbryter behandling av en satsvis fil, og viser en melding.

HTTP: ... console/no/046.htm
0.171
18263

Wozu braucht man temporäre Datei?

 /

How to change user account picture in Windows 8.1, 8, 11, 10 (login, logon, image)

 /

Being able to turn off auto-arrange within directorys?

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

Windows 10/11 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

The drawing / paint program under Windows 11!

 /

Enter key on Keyboard!

 /

Is there in Windows 10 or 11 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

What are gigaflops - gflops?

 /

Laufende Prozesse Übersicht in Procsess-KO!

 /