ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en tekstfil.

PRINT [/D:enhet] [[stasjon:][bane]filnavn[...]]

/D:enhet Angir skriver.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje PAUSE - Avbryter behandling av en satsvis fil, og viser en melding.

HTTP: ... console/no/046.htm
0.218
18263

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

In der Windows 10 Eingabeaufforderung cmd.exe Transparenz aktivieren und anpassen!

 /

Wie kann man den Master Boot Record bei Windows-XP wiederherstellen?

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Markierung des Ordner aus der Listenansicht aktivieren, deaktivieren!

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

What is a cmd.exe?

 /