TIME: Viser eller angir systemtiden.


 


... Eksemplene for kommandoen "TIME"
... "TIME" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "TIME"-kommandoen

Kommandoen: "TIME" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "TIME"

De`TIME`kommando i Windows Ledetekst brukes til å vise eller endre gjeldende systemtid. Her er noen eksempler på bruk av`TIME`-Kommando: Eksempel 1: Viser gjeldende systemtid:

TIME

Beskrivelse: Denne kommandoen viser gjeldende systemtid. Eksempel 2: Endre systemtiden:

TIME 14:30

Beskrivelse: Her endres systemtiden til 14:30. Eksempel 3: Bruk av 24-timers tidsformatalternativ:

TIME /T

Beskrivelse: The`/T`-Option viser gjeldende systemtid i 24-timers format. Eksempel 4: Vis forespørsel om å endre tid:

TIME /P

Beskrivelse: The`/P`-Option ber brukeren om å angi klokkeslettet manuelt. Eksempel 5: Venter på brukerinndata for å endre tid:

TIME /T /P

Beskrivelse: Disse alternativene kombinerer å vise gjeldende systemtid i 24-timers format og be brukeren om å angi klokkeslettet manuelt. Eksempel 6: Vis tid i et bestemt format:

TIME /FORMAT hh:mm:ss

Beskrivelse: Med`/FORMAT`alternativet lar deg kontrollere formatet på den viste tiden. Eksempel 7: Bruk av tidsmiljøvariabelen:

SET Nåværende tid=%TIME%
ECHO Gjeldende tid er %Nåværende tid%

Beskrivelse: Her lagres gjeldende systemtid i en miljøvariabel (`Nåværende tid`) lagret og deretter brukt i en ECHO-setning. Det er et par ting å vurdere: - Hvis du endrer klokkeslettet manuelt, vil det vanligvis bare oppdateres for varigheten av den gjeldende økten. Etter en omstart av systemet tas vanligvis systemtiden fra systemklokken. - Merk at endring av systemtiden bør behandles med forsiktighet i produksjonsmiljøer, da det kan påvirke dato- og tidsavhengige operasjoner. - Du trenger administratorrettigheter for å endre systemtiden. Du kan`TIME /?`i ledeteksten for å få hjelp og en liste over tilgjengelige alternativer for`TIME`kommando for å vise.

"TIME" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller angir systemtiden.

TIME [/T | klokkeslett]

Skriv TIME uten parametere for å vise gjeldende tidsinnstilling 
og en 
forespørsel etter ny. Trykk ENTER for å beholde gjeldende 
tidsinnstilling.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil TIME-kommandoen støtte
bryteren /T, som gir kommandoen melding om bare å vise gjeldende
klokkeslett uten å spørre om nytt klokkeslett.

Viktig informasjon, tips for "TIME"-kommandoen

Når du bruker`TIME`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Administratorrettigheter: For å endre systemtiden trenger du administratorrettigheter. Sørg for å åpne kommandoprompt som administrator før du prøver å endre systemtiden. 2. Tidsformat: Tidsformatet kan variere fra land til land. Sørg for at du bruker riktig tidsformat for regionen din. Eksemplene brukte 24-timers formatet (`hh:mm`), men avhengig av regionen, 12-timers formatet (`h:mm AM/PM`) bli brukt. 3. Bruk manuell inntasting med forsiktighet: Hvis du har`/P`alternativet for å be brukeren om manuell inntasting, vær forsiktig da feil inntasting kan resultere i ugyldige tider. 4. Tidsendringsvedvarende: Systemtidsendringer er vanligvis gyldige for varigheten av gjeldende økt. Etter en omstart av systemet overtas vanligvis systemtiden fra systemklokken. 5. Systemklokke og nettverkstid: I nettverksmiljøer kan systemtiden hentes fra en sentral tidsserver. I slike tilfeller kan manuell endring av systemtiden føre til konflikter. Det er tilrådelig å vurdere nettverkspolicyer. 6. Vær forsiktig med skript og automatisering: Hvis du bruker`TIME`-Kommando i skript eller automatiserte prosesser, vær spesielt forsiktig for å unngå uventede endringer i systemtiden. Dette kan føre til feil eller uønskede konsekvenser. 7. NTP og automatisk tidssynkronisering: Moderne versjoner av Windows har vanligvis automatisk tidssynkronisering aktivert via Network Time Protocol (NTP). Det anbefales å bruke denne funksjonen for å opprettholde nøyaktig og konsistent tid. 8. Sikkerhetsaspekter: Å tukle med systemtid kan betraktes som en sikkerhetsrisiko i sikkerhetskritiske miljøer. I slike miljøer bør strenge kontroller og loggføring være på plass. Det er viktig å være klar over disse punktene, spesielt hvis du ønsker å endre systemtiden i produktive eller sikkerhetskritiske miljøer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje TIME - Viser eller angir systemtiden.

HTTP: ... console/no/064.htm
0.093
12913
Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account! Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer! Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation? Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)! How can I create millions or billions of files please? Bei Windows 8.1 nach der Anmeldung direkt zum Desktop wechseln, aber wie? How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder? Auf der FritzBox die Internet Diagnose starten! Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account! Can I mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?(0)