GPRESULT: Viser informasjon for gruppepolicy for maskin eller bruker.


... Eksemplene for kommandoen "GPRESULT"
... "GPRESULT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "GPRESULT"-kommandoen

Kommandoen: "GPRESULT" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "GPRESULT"

Her er noen eksempler på bruk av`gpresult`kommando i Windows ledetekst (cmd): Eksempel 1: Se gruppepolicyresultater for gjeldende bruker og datamaskin:

gpresult /r

Denne kommandoen viser et sammendrag av gruppepolicyresultater for gjeldende bruker og datamaskin. Eksempel 2: Se gruppepolicyresultater for en bestemt bruker:

gpresult /user Brukernavn /r

Erstatt "brukernavn" med ønsket brukernavn. Denne kommandoen viser gruppepolicyresultatene for en bestemt bruker. Eksempel 3: Se gruppepolicyresultater for en bestemt datamaskin:

gpresult /computer Datamaskinnavn /r

Erstatt "datamaskinnavn" med navnet på datamaskinen du ønsker. Denne kommandoen viser gruppepolicyresultatene for en bestemt datamaskin. Eksempel 4: Eksporter gruppepolicyresultater til en HTML-fil:

gpresult /h Resultater.html

Denne kommandoen eksporterer gruppepolicyresultatene til en HTML-fil med navnet results.html. Du kan tilpasse filnavnet og banen etter behov. Eksempel 5: Vis GPOer for gjeldende bruker:

gpresult /Scope User /v

Denne kommandoen viser detaljert informasjon om de brukte GPOene for gjeldende bruker. Eksempel 6: Vis GPOer for gjeldende datamaskin:

gpresult /Scope Computer /v

Denne kommandoen viser detaljert informasjon om de brukte GPOene for gjeldende datamaskin. En merknad: Noen av eksemplene kan kreve administrative rettigheter eller spesifikke tillatelser. Sørg for at du kjører kommandoprompt som administrator om nødvendig, og at du har de nødvendige tilgangsrettighetene.

"GPRESULT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


GPRESULT [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] [/SCOPE 
område]
[/USER målbrukernavn] [/R | /V | /Z] [(/X | /H) 
<filnavn> [/F]]

Beskrivelse:
Dette kommandolinjeverktøyet viser informasjonen for 
resulterende
policysett (RSoP) for en målbruker og datamaskin.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det 
skal kobles til.

/U [domene\]bruker Angir brukerkonteksten som
kommandoen skal kjøre under.
Kan ikke brukes med /X, /H.

/P [passord] Angir passordet for gitt
brukerkontekst. Ber om inndata 
hvis utelatt.
Kan ikke brukes med /X, /H.

/SCOPE område Angir om brukeren eller
datamaskininnstillingene skal 
vises.
Gyldige verdier: BRUKER, 
DATAMASKIN.

/USER [domene\]bruker Angir brukernavnet
RSOP-dataene skal vises for.

/X <filnavn> Lagrer rapporten i XML-format på
plasseringen og med filnavnet 
angitt av
parameteren <filnavn>. (gyldig i
Windows Vista SP1 og Windows 
Server 2008)

/H <filnavn> Lagrer rapporten i HTML-format på
plasseringen og med filnavnet 
angitt av
parameteren <filnavn>. (gyldig i 
Windows
Vista SP1 og Windows Server 2008)

/F Tvinger gpresult til å overskrive 
filnavnet
som er angitt i /X- eller /H-
kommandoen.

/R Viser sammendragsdata for RSoP.

/V Angir at detaljert informasjon
skal vises. Detaljert informasjon 
viser
tilleggsdetaljer om innstillinger 
som er
brukt med en prioritet på 1.

/Z Angir at den superdetaljerte
informasjonen skal vises. Super-
detaljert informasjon viser 
tilleggsdetaljer
om innstillinger som er brukt med 
en
prioritet på 1 og høyere. Dette 
gjør at
du kan se om en innstilling ble 
angitt
på flere steder. Se hjelp på 
Internett om
Gruppepolicy for mer informasjon.

/? Viser denne hjelpemeldingen.


Eksempler:
GPRESULT /R
GPRESULT /H GPRapport.html
GPRESULT /USER målbrukernavn /V
GPRESULT /S system /USER målbrukernavn /SCOPE DATAMASKIN /Z
GPRESULT /S system /U brukernavn /P passord /SCOPE BRUKER /V

Viktig informasjon, tips for "GPRESULT"-kommandoen

Her er noen rettelser og forbedringer av eksemplene: Når du bruker`gpresult`kommando i Windows-ledeteksten, er det noen viktige hensyn: 1: Administratorrettigheter: Sørg for at du kjører ledeteksten som administrator for å ha fulle tilgangsrettigheter for å få gruppepolicyresultater. Noe informasjon krever økte rettigheter.

Høyreklikk -> "Som Administrator bære ut"

2: Spesifiser policyomfang: Bruk alternativet`/Scope`for å spesifisere området for gruppepolicy du vil gjennomgå. Alternativene er`User`(Bruker) og`Computer`(Datamaskin).

gpresult /Scope User /r

3: Velg bruker- eller datamaskinnivå: Velg riktig omfang basert på hva du vil sjekke.`gpresult`viser enten bruker- eller datamaskinnivå, avhengig av omfanget som er spesifisert. 4: Eksporter resultater: Hvis du vil eksportere resultatene, bruk alternativet`/h`etterfulgt av et filnavn og en bane for HTML-utdata.

gpresult /h Resultater.html

5: Bruk detaljeringsnivåer: Alternativet`/v`tillater detaljert visning av gruppepolicyresultater. Dette kan være spesielt nyttig for å forstå hvilke retningslinjer som brukes på brukeren eller datamaskinen.

gpresult /v

6: Ekstern datamaskintilgang: Du kan`gpresult`Bruk også til å vise gruppepolicyresultater for en ekstern datamaskin. Dette krever passende nettverks- og administrative tillatelser.

gpresult /s Remote_Computer /u Brukernavn /p passord /r

7: Sjekk dokumentasjonen: Sjekk offisiell Microsoft-dokumentasjon eller andre pålitelige ressurser for spesifikke detaljer og alternativer for`gpresult`-Kommando å vite. Sørg for å vurdere disse punktene`gpresult`å bruke effektivt og riktig. Dette sikrer at du mottar nøyaktig informasjon om GPOene som brukes.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje GPRESULT - Viser informasjon for gruppepolicy for maskin eller bruker.

HTTP: ... console/no/088.htm
0.124
19515

Select folder from List View enable, disable?

The desktop pixel query tool for Windows 11, 10, ...!

Desktop-OK Symbol Layout und Positionen speichern Möglichkeit unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

Meine CPU, zeigt Ihnen Informationen über die CPU an unter Microsoft's Windows OS!

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer directory context menu!

Timer for Standby, Hibernate prevent on Windows 11, 10, ...!(0)