REPLACE: Dosyalari yenisiyle degistirir.


... Komut örnekleri "REPLACE"
... "REPLACE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "REPLACE" komutu için ipuçları

Komut: "REPLACE" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "REPLACE"

Açık ve düzenli açıklamalara sahip REPLACE örnekleri aşağıda verilmiştir: Örnek 1: Onay ile basit dosya değiştirme:

REPLACE C:\kaynak\örnek.txt D:\Amaç /P

Bu örnek dosyanın yerini alır`örnek.txt`içinde`C:\kaynak`dizindeki dosya aracılığıyla`D:\Amaç`. Seçenek`/P`değiştirmeden önce onay ister. --- Örnek 2: Eski dosyaların güncellenmesiyle değiştirin:

REPLACE C:\kaynak\*.txt D:\Amaç /U

Burada herkes olacak`.txt`Dosyalar`C:\kaynak`dizine`D:\Amaç`kopyalanır, ancak yalnızca hedef dizindeki mevcut dosyalardan daha yeni olmaları durumunda. --- Örnek 3: Alt dizinlerle değiştirin:

REPLACE C:\kaynak\*.* D:\Amaç /S

Bu örnek, tüm dosyaları ve alt dizinleri kopyalar.`C:\kaynak`dizine`D:\Amaç`, tüm alt dizinler dahil. --- Örnek 4: Hedef dizine yeni dosyalar ekleme:

REPLACE C:\kaynak\*.txt D:\Amaç /A

Bütün yeniler burada`.txt`Dosyalar`C:\kaynak`dizine`D:\Amaç`mevcut dosyaları değiştirmeden eklendi. Lütfen şunu unutmayın:`REPLACE`komutu Windows'un daha yeni sürümlerinde mevcut olmayabilir ve daha gelişmiş ihtiyaçlar için PowerShell gibi daha modern yaklaşımlar veya harici araçlar önerilebilir. --- Örnek 5: BATCH komut dosyasını kullanarak bir dosyadaki metni değiştirme:

@ECHO OFF
SET "dosya=yol\ile\dosya.txt"
SET "Arama metni=eski metin"
SET "Değiştirme metni=yeni metin"

SET "geçici_dosya=%TEMP%\tempfile.txt"

REM Arama metnini arayın ve değiştirilecek metinle değiştirin
FIND /V "%Arama metni%" < "%dosya%" > "%geçici_dosya%"
ECHO %Değiştirme metni% >> "%geçici_dosya%"

REM Orijinal dosyayı geçici dosyayla değiştirin
MOVE /Y "%geçici_dosya%" "%dosya%"

ECHO Değiştirme tamamlandı.

Açıklama: Bu BATCH betiği belirtilen bir dosyayı arar (`dosya`) belirli bir metinden sonra (`Arama metni`) ve onu başka bir metinle değiştirir (`Değiştirme metni`). Geçici dosya (`geçici_dosya`) değiştirme işlemi için kullanılır. Bu yöntemin basit olduğunu ve yalnızca metin dosyaları için uygun olduğunu unutmayın. ---- Örnek 6: PowerShell kullanarak bir dosyadaki metni değiştirme:

# Dosya yolu
$dosya = "yol\ile\dosya.txt"

# Arama metni ve değiştirme metni
$Arama metni = "eski metin"
$Değiştirme metni = "yeni metin"

# Dosya içeriğini okuyun ve değiştirin
(Get-Content $dosya) -replace $Arama metni, $Değiştirme metni | Set-Content $dosya

Write-Host "Değiştirme tamamlandı."

Açıklama: Bu PowerShell betiği, bir dosyanın içeriğini okuyarak, arama metnini yeni metinle değiştirerek ve ardından güncellenen içerikleri tekrar dosyaya yazarak Örnek 5'teki BATCH betiğiyle aynı şeyi başarır. PowerShell, metin işleme söz konusu olduğunda genellikle daha fazla esneklik ve işlevsellik sunar. ---- Örnek 7: Bir dosyadaki metni değiştirmek için tek satırlık PowerShell:

(Get-Content -Path "yol\ile\dosya.txt") -replace "eski metin", "yeni metin" | Set-Content -Path "yol\ile\dosya.txt"

Açıklama: Bu komut satırı`Get-Content`Dosyanın içeriğini okumak için kullanılır,`-replace`arama metnini değiştirilen metinle değiştirir ve`Set-Content`güncellenen içeriği dosyaya geri yazar. Bunun orijinal dosyanın içeriğinin üzerine yazılacağını unutmayın.

"REPLACE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Dosyayi yenisiyle degistirir.

REPLACE [sürücü1:][yol1]dosyaadi [sürücü2:][yol2] [/A] [/P] [/R] 
[/W]
REPLACE [sürücü1:][yol1]dosyaadi [sürücü2:][yol2] [/P] [/R] [/S] 
[/W] [/U]

 [sürücü1:][yol1]dosyaadi Kaynak dosya ya da dosyalari belirtir.
 [sürücü2:][yol2]     Yenisiyle degistirilecek dosyalarin 
dizinini
              belirtir.
 /A            Hedef dizine yeni dosya ekler. /S ya 
da /U
              anahtarlariyla kullanilamaz.
 /P            Bir dosyayi yenisiyle degistirirken ya 
da bir
              kaynak dosya eklerken onayinizi ister.
 /R            Korunmayan dosyalar yaninda salt 
okunur dosyalari
              degistirir.
 /S            Hedef dizinin tüm alt dizinlerindeki 
dosyalari
              yenisiyle degistirir. /A anahtariyla 
              kullanilamaz.
 /W            Baslamadan önce sizin bir disk 
yerlestirmenizi
              bekler.
 /U            Yalnizca kaynak dosyadan eski olan 
dosyalari
              degistirir (güncellestirir). /A 
anahtariyla
              kullanilamaz.

Önemli bilgiler, "REPLACE" komutu için ipuçları

Eğer sen`REPLACE`Windows komut satırındaki komutu kullanırken dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar vardır: 1. Yalnızca metin dosyaları için:`REPLACE`komutu dosyalardaki metni değiştirmek için tasarlanmıştır. İkili dosyaların işlenmesi için uygun değildir. 2. Normal ifade desteği yok: Diğer bazı komut veya araçların aksine`REPLACE`düzenli ifadeler için destek yoktur. Yalnızca tam dizelerin yerini alır. 3. Uyumluluk: `REPLACE`komutu Windows'un tüm sürümlerinde varsayılan olarak kullanılamayabilir. Windows'un daha yeni sürümleri, PowerShell veya diğer metin işleme yöntemlerinin kullanılmasını önerebilir. 4. Yedekleme: Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce`REPLACE`komutunu kullanarak, özellikle dosyalardaki büyük miktardaki metni değiştirirken, dosyanın yedek bir kopyasını almanız önerilir. Bu, sorun olması durumunda orijinal içeriğe başvurabileceğiniz anlamına gelir. 5. Seçenekleri dikkatlice seçin: Seçenekleri seçtiğinizden emin olun.`REPLACE`-Komutlar özellikle onaylar söz konusu olduğunda dikkatli seçilmelidir (`/P`) veya yeni dosyalar ekleme (`/A`) gitmek. Yanlış seçenekler istenmeyen sonuçlara yol açabilir. 6. Metin kodlaması :`REPLACE`komut, metni ASCII olarak ele alır ve bu nedenle dosyalar Unicode veya diğer kodlamaları kullanıyorsa sorunlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda PowerShell veya özel metin düzenleyicileri daha iyi seçenekler olabilir. 7. Sınırlı İşlevsellik :`REPLACE`komut oldukça basittir. Daha karmaşık metin manipülasyonu gerekiyorsa PowerShell, Python veya harici araçlar gibi diğer yaklaşımlar daha uygun olabilir. Her şeyden önce dikkatli olmak ve komutun gereksinimlere ve dosya yapısına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak önemlidir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut REPLACE - Dosyalari yenisiyle degistirir.

HTTP: ... console/tr/056.htm
0.109
11101

More space for messages in Outlook, classic view in the list!

Windows-10/11 Tool um das Farbprofil für ein Gerät zu ändern, wo ist es? (Drucker, Fax)

For what the flipped and rotated image search?

Ändern der Benutzerpasswörter auf Windows 10/11, ohne das Aktuelle zu kennen?

Can I develop and test my own APPs on Windows 10?

Windows-10/11 Computer-Namen und Arbeitsgruppe ändern, aber wie?(0)