REPLACE: Erstatter filer.


 


... Eksempler på kommandoen "REPLACE"
... "REPLACE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "REPLACE"

Kommandoen: "REPLACE" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "REPLACE"

Her er eksempler på REPLACE med klare og overskuelige beskrivelser: Eksempel 1: Simpel filerstatning med bekræftelse:

REPLACE C:\kilde\eksempel.txt D:\Mål /P

Dette eksempel erstatter filen`eksempel.txt`i`C:\kilde`gennem filen i mappen`D:\Mål`. Muligheden`/P`anmoder om bekræftelse inden udskiftning. --- Eksempel 2: Erstat med opdatering af ældre filer:

REPLACE C:\kilde\*.txt D:\Mål /U

Her vil alle`.txt`filer`C:\kilde`ind i mappen`D:\Mål`kopieret, men kun hvis de er nyere end de eksisterende filer i målmappen. --- Eksempel 3: Erstat med undermapper:

REPLACE C:\kilde\*.* D:\Mål /S

Dette eksempel kopierer alle filer og undermapper af`C:\kilde`ind i mappen`D:\Mål`, inklusive alle undermapper. --- Eksempel 4: Tilføjelse af nye filer til målbiblioteket:

REPLACE C:\kilde\*.txt D:\Mål /A

Alle nye er her`.txt`filer`C:\kilde`til biblioteket`D:\Mål`tilføjet uden at erstatte eksisterende filer. Bemærk venligst, at`REPLACE`kommandoen er muligvis ikke tilgængelig i nyere versioner af Windows, og mere moderne tilgange såsom PowerShell eller eksterne værktøjer kan anbefales til mere avancerede behov. --- Eksempel 5: Erstatning af tekst i en fil ved hjælp af BATCH-script:

@ECHO OFF
SET "fil=sti\til\fil.txt"
SET "Søg tekst=gammel tekst"
SET "Erstatningstekst=ny tekst"

SET "temp_fil=%TEMP%\tempfile.txt"

REM Søg efter søgeteksten og erstat den med erstatningsteksten
FIND /V "%Søg tekst%" < "%fil%" > "%temp_fil%"
ECHO %Erstatningstekst% >> "%temp_fil%"

REM Erstat den originale fil med den midlertidige fil
MOVE /Y "%temp_fil%" "%fil%"

ECHO Udskiftning gennemført.

Beskrivelse: Dette BATCH-script søger i en specificeret fil (`fil`) efter en bestemt tekst (`Søg tekst`) og erstatter den med en anden tekst (`Erstatningstekst`). Den midlertidige fil (`temp_fil`) bruges til udskiftningsoperationen. Bemærk, at denne metode er enkel og kun egnet til tekstfiler. ---- Eksempel 6: Erstatning af tekst i en fil ved hjælp af PowerShell:

# Filsti
$fil = "sti\til\fil.txt"

# Søg tekst og erstatningstekst
$Søg tekst = "gammel tekst"
$Erstatningstekst = "ny tekst"

# Læs og erstat filindhold
(Get-Content $fil) -replace $Søg tekst, $Erstatningstekst | Set-Content $fil

Write-Host "Udskiftning gennemført."

Beskrivelse: Dette PowerShell-script opnår det samme som BATCH-scriptet i eksempel 5 ved at læse indholdet af en fil, erstatte søgeteksten med erstatningsteksten og derefter skrive det opdaterede indhold tilbage til filen. PowerShell tilbyder ofte mere fleksibilitet og funktionalitet, når det kommer til tekstmanipulation. ---- Eksempel 7: En PowerShell one-liner til at erstatte tekst i en fil:

(Get-Content -Path "sti\til\fil.txt") -replace "gammel tekst", "ny tekst" | Set-Content -Path "sti\til\fil.txt"

Beskrivelse: Denne kommandolinje vil`Get-Content`bruges til at læse indholdet af filen,`-replace`erstatter søgeteksten med erstatningsteksten, og`Set-Content`skriver det opdaterede indhold tilbage til filen. Bemærk, at dette vil overskrive indholdet af den originale fil.

"REPLACE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Erstatter filer.

REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/P] [/R] [/S] [/W] 
[/U]

[drev1:][sti1]filnavn Angiver kildefilen eller -filerne.
[drev2:][sti2] Angiver destinationsmappen,
hvor filer skal erstattes.
/A Føjer nye filer til destinationsmappen.
Den kan ikke bruges med parametrene /S 
eller /U.
/P Beder om bekræftelse før erstatning af en 
fil
eller tilføjelse af en kildefil.
/R Erstatter både skrivebeskyttede filer såvel 
som
ubeskyttede filer.
/S Erstatter filer i alle destinationsmappens
undermapper. Den kan ikke bruges med
parameteren /A.
/W Venter på, at du skal indsætte en diskette 
før start.
/U Erstatter (opdaterer) kun 
destinationsfiler,
der er ældre end kildefilerne. Kan ikke 
benyttes med
parameteren /A.

Vigtig information, tip til kommandoen "REPLACE"

Hvis du`REPLACE`kommando i Windows-kommandolinjen, er der nogle vigtige aspekter at overveje: 1. Kun for tekstfiler: Den`REPLACE`kommandoen er designet til at erstatte tekst i filer. Det er ikke egnet til at håndtere binære filer. 2. Ingen understøttelse af regulære udtryk: I modsætning til nogle andre kommandoer eller værktøjer`REPLACE`ingen støtte til regulære udtryk. Det erstatter kun nøjagtige strenge. 3. Kompatibilitet: Den`REPLACE`kommandoen er muligvis ikke tilgængelig som standard i alle versioner af Windows. Nyere versioner af Windows kan anbefale at bruge PowerShell eller andre tekstmanipulationsmetoder. 4. Sikkerhedskopiering: Før du gør`REPLACE`kommando, især når du udskifter store mængder tekst i filer, er det tilrådeligt at lave en sikkerhedskopi af filen. Det betyder, at du kan falde tilbage på det originale indhold i tilfælde af problemer. 5. Vælg indstillinger med omhu: Sørg for at vælge indstillinger for`REPLACE`-Kommandoer bør vælges omhyggeligt, især når det kommer til bekræftelser (`/P`) eller tilføje nye filer (`/A`) går. Forkerte muligheder kan føre til uønskede resultater. 6. Tekstkodning: Den`REPLACE`kommando behandler tekst som ASCII, og derfor kan der opstå problemer, hvis filerne bruger Unicode eller andre kodninger. I sådanne tilfælde kan PowerShell eller dedikerede teksteditorer være bedre muligheder. 7. Begrænset funktionalitet: Funktionaliteten af`REPLACE`kommandoen er ret enkel. Hvis mere kompleks tekstmanipulation er påkrævet, kan andre tilgange såsom PowerShell, Python eller eksterne værktøjer være mere passende. Frem for alt er det vigtigt at være forsigtig og sikre, at kommandoen bruges i overensstemmelse med kravene og filstrukturen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje REPLACE - Erstatter filer.

HTTP: ... console/da/056.htm
0.139
9716
Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  Huge Desktop Pointer Stick in USA design! Number of objects, directory size, size information and file in the status bar! Haupt-Lautstärkeregelung über Mausrad in der Taskleiste Windows 11, 10, 8.1, ...! Schnelles Einfügen von oft benötigten Texten unter MS Windows per Copy Paste! Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe! Berühren Sie ihren Touchscreen mit einem oder mehreren Fingern Add spell checker more languages ??in Edge? The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup directory!(0)