reg RESTORE /?: Restores the file XXXXXX.hiv overwriting the key XXXX . ....


... Komut örnekleri "reg RESTORE /?"
... "reg RESTORE /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "reg RESTORE /?" komutu için ipuçları

Komut: "reg RESTORE /?" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "reg RESTORE /?"

Komuta`REG RESTORE`önceden yedeklenmiş bir kayıt defteri dalını Windows Kayıt Defterine geri yüklemek için kullanılır. İşte kullanımına ilişkin örnekler`REG RESTORE`-Emretmek: Örnek 1: Yedeklenmiş bir kayıt defteri dalını geri yükleme:

REG RESTORE HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Bu komut daha önce yedeklenmiş bir kayıt defteri dalını geri yüklemek için kullanılır. -`HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv`: Geri yüklenecek yedeklenen kayıt defteri kovanı dosyasının (.hiv) yolu. Bu örnek, yedeklenen kayıt defteri çatalını HKLM\Software\Backup dizinindeki RegBackup.hiv dosyasından geri yükler. Örnek 2: Yolda tırnak işaretleri bulunan bir kayıt defteri dalını geri yükleme:

REG RESTORE "HKCU\Backup\RegBackup.hiv"

-`REG RESTORE`: Daha önce yedeklenmiş bir kayıt defteri dalını geri yükleme komutu. -`"HKCU\Backup\RegBackup.hiv"`: Geri yüklenecek yedeklenen hiv dosyasının (.hiv) yolu, yolda tırnak işaretleri ile birlikte. Bu, yedeklenen kayıt defteri dalını HKCU\Backup dizinindeki RegBackup.hiv dosyasından geri yükler. Tırnak işaretlerinin kullanılması, boşluk veya özel karakterler içeren yolların doğru şekilde işlenmesine olanak sağlar. Örnek 3: Yedeklenmiş bir kayıt defteri şubesini farklı bir adla geri yükleyin:

REG RESTORE HKCU\Backup\RegBackup.hiv NewKeyName

-`REG RESTORE`: Daha önce yedeklenmiş bir kayıt defteri dalını geri yükleme komutu. -`HKCU\Backup\RegBackup.hiv`: Geri yüklenecek yedeklenen kayıt defteri kovanı dosyasının (.hiv) yolu. -`NewKeyName`: Geri yüklenen kayıt defteri dalının yeni adı. Burada, HKCU\Backup dizinindeki RegBackup.hiv dosyasından yedeklenen kayıt defteri dalı, NewKeyName yeni adıyla geri yüklenir. Örnek 4: Kayıt defteri anahtarının tamamını geri yükleyin:

REG RESTORE HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Daha önce yedeklenmiş bir kayıt defteri dalını geri yükleme komutu. -`HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv`: Kayıt defteri anahtarının tamamını içeren güvenli kayıt defteri kovanı dosyasının (.hiv) yolu. Bu, "HKLM\Backup" dizinindeki "FullKeyBackup.hiv" dosyasındaki kayıt defteri anahtarının tamamını geri yükler. Özet: -`REG RESTORE`Yedeklenen kayıt defteri dallarını geri yüklemek için kullanılır. - Komut, yedeklenen kayıt defteri kovanı dosyasının (.hiv) yolunun geri yüklenmesini gerektirir. - Kullanmadan önce tavsiye edilir`REG RESTORE`Yedeklemeler oluşturun ve kurtarmanın etkisinin anlaşıldığından emin olun. Bu örnekler size uygulamanın nasıl yapıldığına dair daha kapsamlı bir fikir vermeyi amaçlamaktadır.`REG RESTORE`-Komut farklı senaryolarda kullanılabilir. Sistem üzerinde istenmeyen etkileri önlemek için kayıt defteri dallarının geri yüklenmesinin dikkatli yapılması gerektiğini lütfen unutmayın. Kullanırken`REG RESTORE`Kayıt defteri dallarını geri yüklemenin sistem üzerinde geri dönüşü olmayan etkileri olabileceğinden dikkatli olunması önerilir. Önceki yedeklemeleri oluşturmanız ve geri yüklemenin tam olarak ne gibi bir etki yaratacağını anladığınızdan emin olmanız önerilir.

"reg RESTORE /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG RESTORE AnahtarAdi DosyaAdi
 AnahtarAdi  ROOTKEY\AltAnahtar (yalnizca yerel makine)
  ROOTKEY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
  AltAnahtar Yigin dosyasinin içine geri yüklenecegi kayit 
defteri
        anahtarinin tam adi.
        Varolan anahtarin degerlerinin ve alt 
anahtarlarinin üzerine
        yazar.

 DosyaAdi   Geri yüklenecek yigin dosyasinin adi.
        Bu dosya REG SAVE komutuyla olusturulmus 
olmalidir.

Örnekler:

 REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\ResKit NTRKYdk.hiv
  NTRKYdk.hiv dosyasini, ResKit anahtarinin üzerine yazarak 
geri yükler

Önemli bilgiler, "reg RESTORE /?" komutu için ipuçları

Evet, kullanımı sırasında dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var.`REG RESTORE`-Komutu kullanın: 1. Geri yükleme sırasında dikkatli olun: Kayıt defteri dallarını geri yüklemek, sistem üzerinde derin bir etkiye sahip olabileceğinden kritik bir işlemdir. Tam olarak hangi kayıt defteri dalını geri yüklemek istediğinizi anladığınızdan emin olun. 2. Yedek oluşturun: Sizden önce`REG RESTORE`Kayıt defterinizin tamamının veya söz konusu kayıt defteri şubesinin güncel bir yedeğini oluşturduğunuzdan emin olun. Bu, sorun olması durumunda önceki duruma dönmenizi sağlar. 3. Verilerin Üzerine Yazma: Geri yüklenecek kayıt defteri dalının, üzerine yazılabilecek etkin veya önemli veriler içermediğinden emin olun. Geri yükleme, kayıt defteri dalının geçerli durumunu, yedeklenen Hive dosyasında bulunan durumla değiştirir. 4. Boşluk veya özel karakterler içeren yollar: Hive dosyasının veya hedef RegKey'in yolu boşluk veya özel karakterler içeriyorsa, yolun doğru şekilde yorumlandığından emin olmak için tırnak işaretleri kullanın. 5. Ad çakışmalarından kaçının: Geri yüklenen kayıt defteri dalına farklı bir ad verirseniz (`NewKeyName`örnekte), yeni adın sistemde ad çakışmalarına veya sorunlara neden olmadığından emin olun. 6. Ayrıcalık kısıtlamalarına dikkat edin: Geri yüklemek için gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olmak için, geri yüklemek istediğiniz kayıt defteri şubesindeki izinleri kontrol edin. 7. Sistem Sağlığını Kontrol Edin: Geri yükleme sonrasında, geri yüklemenin beklendiği gibi yapıldığından ve beklenmeyen sorunlara neden olmadığından emin olmak için sistem sağlığının kontrol edilmesi önerilir. 8. Komut dosyalarında kullanırken dikkatli olun: `REG RESTORE`Senaryolarda, istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için gerekli tüm önlemlerin alındığından emin olmalısınız. Genel olarak, kullanırken önemlidir`REG RESTORE`Yanlış uygulamalar sisteminizde ciddi sorunlara neden olabileceğinden son derece dikkatli olun.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut reg RESTORE /? - Restores the file XXXXXX.hiv overwriting the key XXXX . ....

HTTP: ... console/tr/138.htm
0.124
17042

Create bootable USB stick with Windows, but how?

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

Change the workgroup / PC name using the command prompt or PowerShell!

Turn off or on the special characters and symbols in MS Office or adjust them!

Activate the classic boot menu under Windows 11, 10, 8.1, ... again!

FTP uploads / downloads via the command prompt in Windows 11, 10, 8.1, ...!(0)