NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / FIREWALL / DUMP

netsh firewall dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/dump.htm
0.328
13785

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10/11, (smaller, larger)?

 /

Change the workgroup / PC name using the command prompt or PowerShell!

 /

Windows 10/11 die Erweiterte Verwaltung von Festplatten und Laufwerken!

 /

How can I in How-To!

 /

Title at the top of each explorer window Tabs!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

How to open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Portable Nutzung von The-Aero-Clock für Windows Desktops!

 /

Difference Individual photos and images from directorys?

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

 /

Hilfe, in Windows-7 wird in der Statusleiste die Dateigröße nicht angezeigt?

 /