netsh firewall dump - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / FIREWALL / DUMP

netsh firewall dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/dump.htm
0.14
13785

Neue Verknüpfung ohne "Verknüpfung mit" im Namen unter Windows!

 /

Arbeitsplatz auf dem Desktop in Windows 10 (Computer, Systemsteuerung, Netzwerk)!

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Turn off sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

Wie kann ich DesktopSnowOK bei Windows deinstallieren?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /