NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » dnsservers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show dnsservers ? Format: show dnsservers [[name=]streng] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på eller indekset for en bestemt grænseflade. Kommentarer: Viser DNS-serverkonfigurationen for en bestemt grænseflade eller grænseflader. Eksempler: show dnsservers "LAN-forbindelse"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / DNSSERVERS

netsh interface ipv4 show dnsservers - Windows Seven - Kommandoer Viser DNS-serveradresserne. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, dnsservers, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh ras diagnostics show securityeventlog
Viser, om logfilerne for sikkerhedsh?ndelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh interface ipv4 delete neighbors
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/dnsservers.htm

0.062

Windows-7 Netzwerk (Netzwerkkarte, Netzwerkadapter) schnell und kurzfristig aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Windows-10 neue versteckte Funktionen!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /