NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show route ? Format: show route [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi level - En af følgende værdier: normal: Viser kun normale ruter. Dette er standarden. verbose: Viser også ruter, der bruges til tilbagekobling. store - En af følgende værdier: active: Viser oplysninger i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende oplysninger. Kommentarer: Viser rutetabelposter.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ROUTE

netsh interface ipv6 show route - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i rutetabellen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/route.htm

0.046

Wie kann ich Windows 8 (8.1, 10) im abgesicherten Modus starten (booten)?

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Wie kann ich ExperienceIndexOK deinstallieren, bzw. entfernen!

 /

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

Switch Language in Windows-7 (change, add)?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /