NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show route ? Format: show route [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi level - En af følgende værdier: normal: Viser kun normale ruter. Dette er standarden. verbose: Viser også ruter, der bruges til tilbagekobling. store - En af følgende værdier: active: Viser oplysninger i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende oplysninger. Kommentarer: Viser rutetabelposter.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ROUTE

netsh interface ipv6 show route - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i rutetabellen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser poster i rutetabellen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/route.htm
0.14
16269

Wie lange dauert die Installation von Windows 11?

 /

What is better, update Windows 10 to Windows 11, or reinstall?

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Print from Windows 11/10 File-Explorer, but how to?

 /

shell:Common AppData on Windows 10 / 11!

 /

Deactivate the Windows 11 grouping in the file explorer!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

HDMI-CEC?

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders for MS Windows OS. 

 /

Difference zip directory and directory!

 /