NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show route ? Format: show route [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi level - En af følgende værdier: normal: Viser kun normale ruter. Dette er standarden. verbose: Viser også ruter, der bruges til tilbagekobling. store - En af følgende værdier: active: Viser oplysninger i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende oplysninger. Kommentarer: Viser rutetabelposter.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ROUTE

netsh interface ipv6 show route - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i rutetabellen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/route.htm

0.077

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /

Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /