NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface set interface ? Format set interface [name = ] GrNavn [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] NewName ] Angiver grænsefladeparametre. GrNavn - navnet på grænsefladen admin - bestemmer, om grænsefladen skal aktiveres (kun WAN). connect - bestemmer, om grænsefladen skal tilsluttes (kun WAN). newname - nyt navn til grænsefladen (kun LAN). Bemærkninger: - Der skal angives mindst en indstilling foruden navnet. - Hvis connect = CONNECTED angives, aktiveres grænsefladen automatisk, selvom admin = DISABLED er angivet.

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE

netsh interface set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver gr?nsefladeparametre. / Windows 2000/XP
netsh, interface, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en IPv6-rute over en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show interface
Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show ieproxy
Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/set/interface.htm

0.062

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Windows 10 Update Folder Protection turn off and on, how to?

 /

How to start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Change Windows 10 Control Panel to classic view, is it possible?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /