NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface set interface ? Format set interface [name = ] GrNavn [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] NewName ] Angiver grænsefladeparametre. GrNavn - navnet på grænsefladen admin - bestemmer, om grænsefladen skal aktiveres (kun WAN). connect - bestemmer, om grænsefladen skal tilsluttes (kun WAN). newname - nyt navn til grænsefladen (kun LAN). Bemærkninger: - Der skal angives mindst en indstilling foruden navnet. - Hvis connect = CONNECTED angives, aktiveres grænsefladen automatisk, selvom admin = DISABLED er angivet.

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE

netsh interface set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver gr?nsefladeparametre. / Windows 2000/XP
netsh, interface, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en IPv6-rute over en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show interface
Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show ieproxy
Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/set/interface.htm
0.108

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Was ist eine cmd.exe?

 /

Was sind Variablen?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /