NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show seed ? Bruk: show seed [cloud=] Parametere: cloud - Skyen med frøserveren som skal vises. Kommentarer: Viser konfigurasjonsparametere for PNRP-frøserver. Eksempler: show seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / SEED

netsh p2p pnrp cloud show seed - Windows 2000/XP - kommando Viser konfigurasjonsparametere for PNRP-fr?server. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ip ospf show protofilter
Viser informasjon om OSPF-protokollfilter.
netsh p2p group gping
Kontrollerer tilkoblingen til den eksterne gruppens port.
netsh show
Viser informasjon.
netsh routing ip autodhcp show global
Viser konfigurasjon for DHCP-allokator.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en prefikspolicyoppf?ring.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/seed.htm
0.109

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Spalteneinstellungen der Explorer Ansicht werden nicht gespeichert?

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014!

 /

Fehlermeldung: Dieses Programm verhindert, dass Windows abgemeldet wird?

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

 /