NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Bruk: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig for bruk. addr - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den laveste IP-adressen, og den andre er for den høyeste IP-adressen som skal brukes til å bygge opp filteret. Merknader: Sletter et godkjenningsfilter for ruter mottatt på et grensesnitt. Eksempler: delete acceptfilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - kommando Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipaddress
Viser gjeldende IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.077

Kann man die Fenster Animationen unter Windows 10 anpassen?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /