NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Bruk: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig for bruk. addr - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den laveste IP-adressen, og den andre er for den høyeste IP-adressen som skal brukes til å bygge opp filteret. Merknader: Sletter et godkjenningsfilter for ruter mottatt på et grensesnitt. Eksempler: delete acceptfilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - kommando Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipaddress
Viser gjeldende IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.109

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Prevent (turn off) shutdown in Windows-7?

 /

Translate or customize the Language, can I?

 /

Habe W7 über Vista installiert, mein Outlook mit allen Kontaktdaten ist weg!

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

What is disk management?

 /