netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Bruk: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig for bruk. addr - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den laveste IP-adressen, og den andre er for den høyeste IP-adressen som skal brukes til å bygge opp filteret. Merknader: Sletter et godkjenningsfilter for ruter mottatt på et grensesnitt. Eksempler: delete acceptfilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - kommando Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipaddress
Viser gjeldende IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.14
20920

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Auto Zeilenumbruch Beispiel für Microsoft Excel und Word und andere Office Tools!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

Save icon layout and restore it.

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

What is a tablet?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Desktop Uhr passend zum Windows 10 Logo!

 /